Vítáme Vás na stránkách

Římskokatolické farnosti Loštice, kterou po dohodě olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a představeného Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly – Slovenské provincie od 14. srpna L. P. 2000 spravují otcové vincentíni.

Loštice

 

Chcete-li se dozvědět něco více o:

  • životě farního společenství

  • historii farnosti

  • hlavním patronovi

  • Misijním týmu, který má zde své centrum

  • pastoračních aktivitách

  • programu bohoslužeb farnosti Loštice a Moravičany

 

prosíme, pokračujte …


Noc kostelů 2016 Noc kostelů 2016

V pátek 10.6.2016 proběhne v Kostele sv. Prokopa v Lošticích Noc kostelů od 17:00.

Otevírání studánky Otevírání studánky
Otevírání Moravičanské studánky
Adorace pro mládež - Moravičany Adorace pro mládež - Moravičany
Zveme na setkání s Pánem. Prožít čas před Boží tváří. Adorace s hudebním doprovodem mláděžnícke scholy Jiřinky a duchovním slovem O. Kristiána Libanta v sobotu 7. května 2016 v 19:30 v kostele sv. Jiří v Moravičanech.
Moravičanské hody Moravičanské hody
Zveme vás na Moravičanské hody v sobotu a v neděli 23. a 24. dubna 2016, bohatý program zajištěn!
Pastorační plán farnosti Moravičany 2016 Pastorační plán farnosti Moravičany 2016

Pastorační plán farnosti Moravičany 2016

PROGRAM MISIJNÍHO TÝMU NA ROK MILOSRDENSTVÍ 2016 PROGRAM MISIJNÍHO TÝMU NA ROK MILOSRDENSTVÍ 2016

PROGRAM MISIJNÍHO TÝMU NA ROK MILOSRDENSTVÍ 2016

Noc kostelů 2015 Noc kostelů 2015

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, která uskuteční dne 29.5.2015. Připraven bude bohatý kulturní program, program pro děti, prohlídka interiéru kostela a výstupy do věže. Zakončení proběhne v slavnostním duchu troubením na věži.