Misie ve farnosti Štítná nad Vláří 12. – 20. října 2013


 

“Svaté misie jsou časem setkání všech farníků s Kristem, který má živé a dobré srdce a chce nás uvést k setkání s milujícím Nebeským Otcem.
Proto nám všem patří výzva, kterou vyslovil bl. Jan Pavel II: “Nebojte se otevřít dveře vašich srdcí a vašich domovů Vykupiteli!”
Ať každý, podle svého povolání učiní aspoň něco, aby pomohl někomu přiblížit se Bohu.
Někteří v tom pomohou modlitbou, obětováním svého utrpení, jiní dobrým slovem povzbuzení, nebo poctivě odvedenou prací.
Dílo misií chce být společným dílem nás všech.
Vřele Vás prosím o modlitbu na tento úmysl, jak v rodinách, tak i v kostele...”
P. Andrzej Bystrzycki, farář štítenský
Tato slova a především přání duchovního otce farnosti ve Štítné nad Vláří v děkanátu Valašské Klobouky se v průběhu misií vskutku naplnila.
Farnost sv. Josefa se několik měsíců předtím modlitbou připravovala na Lidové misie po deseti letech. Díky dobré duchovní přípravě a organizaci ze strany otce Ondřeje a farníků
jsme zde cítili pravé  rodinné prostředí, ovzduší modlitby, zájmu o Boží věci, o bližního a především ochotu místních věřících zajít na hlubinu duchovního života.
Za veliké účasti místních farníků jsme prožívali radost z víry ve zpovědnici, při mši svaté, v katechezích, promluvách i v “obyčejném” prostředí rodin  tohoto krásného regionu.
Díky Bohu za vše!
Otci Ondřejovi děkujeme za pozvání a srdečné kněžské společenství. Děkujeme všem, kteří svou ochotou a účastí přispěli k požehnanému času svatých misií!
Žehnáme také našim mladým misijním spolupracovníkům z Frýdku-Místku pod vedením sr. Miriam. Pamatujeme v modlitbách na nemocné a děkujeme za jejich modlitby a obětované utrpení...
Vedení obce děkujeme za přátelské přijetí, paní Marušce Pinďákové za kvalitní péči o naše životní potřeby a všem dárcům za “votivní regionální dary...”
Kéž dobrotivý Bůh, který v nás začal dobré dílo, dokončí navzdory našim slabostem své plány!
P.Pavel a P.  Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul