Španielsko - lidové misie


Lidové misie ve farnosti Javalí Nuevo – Španělsko

10. 1. – 7. 2. 2010

 

Od roku 2004 existuje mezinárodní spolupráce v misijní činnosti mezi Slovenskou provincií otců vincentinů a Zaragozskou provincií ve Španělsku. Spolubratři ze Španělska se na nás obrátili o pomoc při lidových misiích.

Pozvali nás do farnosti, která se jmenuje Javalí Nuevo a nachází se v blízkosti města Murcia. Tato farnost má zhruba 4000 obyvatelů. Náš misijní tým měl celkem 7 členů, z toho byli 3 kněží, 1 řeholní sestra a 3 laičtí misionáři. Naším hlavním úkolem bylo přiblížit Krista a církev všem obyvatelům této obce. S lidmi jsme se setkávali nejen při bohoslužbách a katechezích, ale především při neformálních setkáních a jednotlivých návštěvách.

Misie v této farnosti byly rozděleny na 4 týdny. První dva týdny jsme se věnovali především dětem a dospívající mládeži. Navštívili jsme školy, ve kterých jsme zakusili nejen lidskou blízkost pedagogů, ale především jsme se setkali s otevřeností, která vedla ke vzájemné spolupráci na duchovně formační úrovni pro žáky i učitele.

Bez mše svaté a společné modlitby s věřícími by misie nemohly být misiemi, a tak právě toto bylo každodenním duchovním základem.

Velmi významným bodem a zároveň přelomem misií je tzv. misijní prolog. Je to jakási výzva adresovaná všem, především dospělým. Prologem začíná speciální čas pro dospělé všech věkových skupin v nejrůznějších společenství. Druhá polovina misií byla tedy věnována dospělým. Mimo katecheze na různá témata jsme se navzájem podíleli o vlastní zkušenosti života a víry ve vzájemných rozhovorech

Velmi důležité během misií bylo přenést církevní společenství do prostředí, které je všem blízké, do našich rodin a domovů. Tam  jsme se po celý týden setkávali a přemýšleli nad otázkami života a víry, jak přijmout Krista a církev do našeho každodenního života.

Děkuji Bohu za tento čas milosti, kterého se mi dostalo. Přeji všem hlubokou radost ze života s Bohem.

 

 

 

 

P. Stanislav Bindas CM