Vidět srdcem ... a nejen v máji


VIDĚT SRDCEM... A NEJEN V MÁJI

 

 Starší paní se procházela v rámci své  relaxace kolem dětského hřiště, kde tradičně dovádělo několik dětí.Opodál na jejich dovádění dohlížela vychovatelka a místní strážník. Paní se najednou sehnula , něco ze země zvedla a rychle ukryla do kapsy. Strážce zákona  si to povšiml a ptá se přísně: "Můžete mi, milá paní ukázat, co jste to tak rychle ze země zvedla a ukryla v kapse svého kabátu ? Paní byla v rozpacích a hned neodpověděla. Strážný si pomyslel: "Zaručeně našla peněženku a nechce ji odevzdat... Proto ji  přísně říká: " Musím vás vzít k výslechu, pokud mi neřekněte, co jste tady našla!" Starší paní sáhla do kapsy... na dlani ležela střepina z rozbité láhve... "K čemu vám to bude ??" - ptá se překvapený strážný. Žena odpověděla: "Jsou tu děti  a obávala jsem se, aby některé z nich na ní nestoupilo a nezranilo se... "Promiňte", omlouvá se muž zákona... 

K zamyšlení : MÁJ - čas lásky.. spojujeme  především s těmi, co jsou zamilováni... do sebe... A nevidí a nevědí, že láska má mnoho podob. Třeba jako ta v tomto "obyčejném" příběhu ze života. Děkuji Vám všem, kteří vidíte srdcem! Máte svátek. Díky Bohu, že nejen v máji...                                     

 

P. Pavel Kavec, CM