ČAS MILOSTI PRO VELKOU BYSTŘICI


Druhé letošní misie před prázdninami jsme s Boží pomocí moderovali nedaleko hanácké metropole, ve farnosti Velká Bystřice. Farnost jsme předtím několikrát navštívili v rámci duchovních obnov a tak nás místní duchovní otec, P. Josef Opluštil ( působí zde od r. 2006) v roce 2011 pozval na misie . Zvolen byl krásný čas, před Slavností Seslání Ducha Svatého, od pátku 18. do neděle 27. května 2012. Program misií byl situován především do podvečerních hodin a mnozí svou účastní na mších svatých, katechezích a svátostném fóru projevili zájem o prohloubení víry a znovuobjevení svého poslání v církvi. Děkujeme za srdečné přijetí, kterého se nám dostalo od farníků. Zvlášť děkujeme P. Josefovi, místnímu “hospodáři” za pěkné kněžské společenství v multifunkčním areálu fary...

Blahoslavený papež Jan Pavel II. (1920-2005) řekl: “Všude, kde se lidé modlí, tam je Duch Svatý. Všude, kde se lidé otvírají s upřímností a ochotou Duchu Svatému, tam jsou pak citliví na duchovní věci, tam ochotně plní vůli Boží. Tam je jejich srdce naplňováno zbožností a láskou k Bohu a lidem.” Žít v Duchu neznamená považovat se za lepšího, ale vidět své místo v společenství církve. Je to povolání a poslání, které je třeba s Boží pomocí naplňovat. Kéž nám k tomu dobrotivý Bůh na přímluvu sv. Jana Křtitele, patrona farnosti, udělí své požehnání!

P. Pavel a P. Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul