Zajímavosti desetiletí r. 2010 Zajímavosti desetiletí r. 2010

Zajímavosti desetiletí r. 2010

Tříkrálové sbírky od roku 2000 - farnost Loštice Tříkrálové sbírky od roku 2000 - farnost Loštice

Tříkrálové sbírky od roku 2000 - farnost Loštice

Zajímavosti desetiletí r. 2009 Zajímavosti desetiletí r. 2009

Zajímavosti desetiletí r. 2009

Zajímavosti desetiletí r. 2008 Zajímavosti desetiletí r. 2008

Zajímavosti desetiletí r. 2008

Zajímavosti desetiletí r. 2007 Zajímavosti desetiletí r. 2007

Zajímavosti desetiletí r. 2007

Zajímavosti desetiletí r. 2006 Zajímavosti desetiletí r. 2006

Zajímavosti desetiletí r. 2006

Zajímavosti desetiletí r. 2005 Zajímavosti desetiletí r. 2005

Zajímavosti desetiletí r. 2005

Zajímavosti desetiletí r. 2004 Zajímavosti desetiletí r. 2004

Zajímavosti desetiletí r. 2004

Zajímavosti desetiletí r. 2003 Zajímavosti desetiletí r. 2003

Zajímavosti desetiletí r. 2003

Zajímavosti desetiletí r. 2002 Zajímavosti desetiletí r. 2002

Zajímavosti desetiletí r. 2002

Zajímavosti desetiletí r. 2001 Zajímavosti desetiletí r. 2001

Zajímavosti desetiletí r. 2001

01. 04. 2001 - zahájeny práce na plynofikaci farní budovy. Předešlou zimu byli na faře bez topení. Situace dozrála.

Zajímavosti desetiletí r. 2000 Zajímavosti desetiletí r. 2000

ZAJÍMAVOSTI DESETILETÍ  r. 2000

 

14. 08. 2000 - pod dohodě Mons. Jana Graubnera a P. Augustína Slaninku CM, provinciála Misijní společnosti sv. Vincence de Paul,...

Seznam kněží Seznam kněží

HISTORIE NABÍZÍ SEZNAM KNĚŽÍ, KTEŘÍ LOŠTICKÝM VĚŘÍCÍM SLOUŽILI :

 

Loštická fara Loštická fara

LOŠTICKÁ  FARA

 

Nejstarší záznam ohledně farní budovy v Lošticích je z roku 1406. Tehdy byl farářem Jan Ješek z Poruby.

Varhany Varhany

KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ - VARHANY

 

Loštické varhany byly pro kostel sv. Prokopa zhotoveny známou varhanní firmou Jan Tuček z Kutné Hory. L.P. 1909.

Svatý Prokop - životopis Svatý Prokop - životopis

SVATÝ PROKOP - PATRON LOŠTICKÉ FARNOSTI

 

Narodil se k.r. 970 v Chotouni ( nedaleko Českého Brodu ) v době, kdy byl v Čechách biskupem sv. Vojtěch. I když nepocházel ze žádného vládnoucího rodu jako sv. Václav, sv. Ludmila nebo sv.Anežka Přemyslovna, patřil, stejně jako oni ke vzdělaným lidem své doby.