Adventní duchovní obnova ve farnosti Holešov


 

“Nelehký úkol loštických misionářů” = duchovní obnova ve farnosti Holešov o letošním Adventu L.P. 2011. Po požehnaném působení misijního týmu pod vedením P. Stanislava Bindase a P. Pavla Vandžury na misiích v roce 2009 a duchovní obnově s P. Lubomírem Konfederákem v červnu 2010, čekal misionáře zajímavý úkol: moderovat adventní duchovní obnovu ve zmíněné farnosti o letošním adventu od 15. – 18. 12. 2011. Díky pozvání místního duchovního otce P. Jerzyho Walczaka jsme před 4. neděli adventní prožili požehnané dny. Čekaly nás katecheze pro manžely, biřmovance, děti, seniory, lektory, varhaníky a pastorační pomocníky. Misionáři i místní kněží byli maximálně k dispozici penitentům. Svátost pomazání nemocných přijalo v sobotu 96 věřících. Díky rodičům a holešovské schole byla povzbuzující atmosféra na mší svaté za účasti dětí. Touto cestou děkujeme Bohu, kněžím a všem věřícím farnosti Holešov za živé společenství víry, které jsme vytvořili. Kéž nám rok 2012 přinese k.j. zvládnutí další etapy života každého z nás na společné cestě do Božího království!

 

P. Lubomír a P. Pavel, misionáři