Historie farnosti Moravičany


Nejstarší zmínku o farnosti Moravičany nalezneme kolem roku 1200. V roce 1249 patřila obec Spitatovi z Moravičan. Podle lidové pověsti tvořily počátek Moravičan domky rybářů na Záhumení, kteří v Moravě lovili ( čanili ) a tak dostala vzniklá ves název „Moravičany.“

V roce 1348 náležela část Moravičan i Doubravice Janu z Vildenberku – Bouzova. Brzy ale Benedikt z Bouzova prodal Moravičany i s Palonínem bratrům Petru a Janu z Rosenberků a od nich přešli do vlastnictví Alberta ze Šternberka. Ten v roce 1379 obě vesnice daroval řádu kartusiánů.

 

Doubravice nesdílela s Moravičany vždy stejný osud. Kolem roku 1235 patřila Holačovi z Doubravice. Asi od roku 1460 se octla v rukou pana Jana ze Slavíkovi a udržela se v majetku rodu až do roku 1624, kdy je Anna ze Zástřizl, roz. Borovská ze Slavíkovi prodala Kateřině z Rožmitálu. Od roku 1667 byla v rukou Mathildy von Heister, ale již v r. 1669 přechází pod správu kartusiánů. Koupí Pavlova a Radnice a Lechovi bylo v r. 1717 vytvořeno panství Doubravské. V nejstarších dobách přenechávali kartusiáni správu majetku jiným pánům. ( např. v r. 1381 se spomíná pan Medvědek a Zbyněk z Dubčan ) Patronátní právo ( tzn. právo dosazovat faráře a opravovat kostel ) si ponechal litoměřický biskup Albert ze Šternberka. Později přešlo na jiné a pak na kartusiány samé. Toto právo zůstalo kartusiánům až do jejich zrušení Josefem II. v roce 1782. V r. 1807 bylo prodáno panství Doubravice Bedřichu z Fursteebergu. V r. 1891 ho koupil spolu se Žadlovicemi pan hrabě Viktor Dubský.