Nová internetová stránka pro misie


Jsem rád, že dnes na svátek sv. Josefa můžeme uvést do provozu stránku pro naše lidové misie, které konáme v České republice. Ať pod ochranou tohoto světce, který svůj život zasvětil Ježíši Kristu a dal se do služeb díla spásy, napředuje dílo lidových misií v této milované české zemi. Od dnešního dne budou všechny akce ohledně misií uvádění na nové internetové stránce: www.misievefarnosti.cz

P. Ján Jakubovič CM - koordinátor Vincentínskych lidových misií v České republice