DUCHOVNÍ POSELSTVÍ 37. MOHELNICKÉHO DOSTAVNÍKU®


„Dostavník“ je vůz tažený koňmi, používán k přepravě osob a poštovních zásilek na větší vzdálenosti. Rozvoj dostavníků nastal v 18. a v 1. polovině 19. století. Dnes ho lze spatřit především ve filmech westernového žánru. Dostavník kdysi přinášel do vzdálených míst, především vystěhovalcům, naději, že ním někdo známý docestuje, nebo že dostavník přiveze peníze či psaní od rodiny.

Do Mohelnice přináší Dostavník již úctyhodných 37 let zastavení se ve shonu života, setkání s přáteli u dobré písničky, která pohladí srdce a může ho nastartovat pro nové nasazení se v životě.

Mohelnický dostavník® tvoří všichni lidé dobré vůle: od Aligátora a jeho rodinu, přes tým pořadatelů, sponzory a po každého účastníka festivalu zvlášť. Náš Dostavník má své kouzlo k.j. taky v tom, že zde zaznívá Boží slovo, že se  slaví mše svatá.

Apoštol sv. Jakub nás dnes vybízí k tomu, abychom nebyli jen posluchači Božího slova, ale snažili se ho uvádět ve skutek. Jinak bychom – podle něho – klamali sami sebe! V praxi to znamená: naslouchat Bohu a pak se podle toho denně snažit žít.

Rádio Proglas  již po několik let na Dostavníku uděluje hudebníkům Cenu za krásu slova. Dnes nám nesmí být jedno, čemu nasloucháme. To, co slyšíme, může být pro nás tvořivé, nebo degenerační. Jak velikou odpovědnost nesou skladatelé, hudebníci a interpreti v oblasti výchovy nebo úpadku národa!

K muzikantům se v této oblasti druží taky spisovatelé. Poselství příběhu, nebo románu, může povzbuzovat, tvořit, nebo taky ničit v člověku pravé hodnoty života.

Letos na jaře si čtenáři dobrodružné literatury připomněli 100 let od úmrtí Karla Maye, autora románů, které svého času ovlivnily generace. Jeho krátký životopis nalezněte na titulní straně Timesu. Ve své autobiografii May píše: „Úkol spisovatele pro mládež nespočívá v tom, že vytváří postavy, které v každé situaci jednají bezchybně. Umění spočívá v tom, že své postavy nechá dělat chyby, jichž chce čtenáře uchránit. Bezchybná mládež a bezchybní lidé jsou špatné vzory. Odrazují. Ukazujme negativa, ale pravdivě, strhujícím způsobem a tak dosáhneme pozitiva.“

V pozdravu, který v těchto dnech zaslal našemu festivalu představitel legendárního Vinnetuoa, francouzský herec, rodák z Brestu, Pierre Brice, nalezneme i tato slova: „Milí přátelé, nezapomínejte na hodnoty jako přátelství, respekt, tolerance a lidská práva.“

Přátelství – znamená podržet toho druhého, odpouštět a obětovat se jeden pro druhého navzájem.

Respekt – je uznání, úcta k osobnosti bližního. Respekt předpokládá, že jsi člověk nedovolí uškodit jinému ani psychicky ani fyzicky. Opakem respektu je bezohlednost a pohrdání.

Tolerance – znamená snášet nedostatky svých bližních z úcty k jejich osobnosti.

Lidská práva – jsou práva, která nám, lidem, dávají důstojnost: právo na život, osobní svobodu, věrovyznání, čest a dobrou pověst… To a mnohé další nám dává křesťanství. A to je, dovolím si říct, obsahem duchovního poselství 37. Mohelnického dostavníku®, který dnes vrcholí.

Milí přátelé!

Přeji nám všem, abychom dnes z Mohelnických sadů odcházeli domů obohaceni zážitky ze setkání s Božím slovem, ze setkání s dobrou písničkou a známými tvářemi. Kéž jsme ochotni, podle slov apoštola sv. Jakuba, uvádět vyslechnuté Boží slovo ve skutek!

Pořadateli Mohelnického dostavníku®, Aligátorovi, přejme pevné zdraví duše i těla, hodně Boží pomoci jeho rodině a realizačnímu týmu!

Všem účinkujícím přejme, aby jejich písně přinášely posluchačům dobrou náladu a vedly je k pravým hodnotám života, o kterých mluví evangelium.

Kéž je Bůh, dárce všeho dobra, v našich životech veleben!            P.Pavel Kavec, CM