MISIE VE FARNOSTI SPÁLOV 23. 3. – 1. 4. 2012


SPÁLOV –  malé městečko ( “městys” roku 2008, 903 obyvatel...) nalezneme na rozhraní krajů Moravskoslezského a Olomouckého, v lůně překrásné přírody Oderských vrchů. Právě sem, do Spálova směřovaly kroky loštických misionářů v závěru postní doby L.P. 2012. Již před rokem jsme přijali pozvání místního duchovního otce, P. Zdenka Vavra, rodáka z Trenčína, abychom s Boží pomocí ve farnosti, kterou od minulého roku spravuje, moderovali lidové misie. Po čase jsme tedy opět zavítali do diecéze ostravsko-opavské. Program probíhal od pátku 23. března především v kostele sv. Jakuba (z r. 1734). Za účasti místních věřících všech věkových kategorií jsme rozjímali o hlavních pravdách naší víry. Čekalo nás příjemné prostředí, pohostinní lidé a především otevřená srdce zdejších farníků. Mnozí využili čas misií k zamyšlení se nad svým životem, přijali svátost smíření, starší a nemocní svátost pomazání nemocných. Dík patří spolupracovníkům misijního týmu, především Milosrdným sestrám sv. Vincence z Kroměříže, mládeži z Frýdku – Místku pod vedením sestry Miriam a manželům Burgetovým. Farnost si na lidové misie ve své historii nepamatuje. Tak byl před námi doslova “průkopnický” úkol. Díky kněžím, kteří v minulosti působili ve farnosti Spálov, jsme zde nalezli živou farnost. P. Zdenkovi, který převzal ”otěže” děkujeme za pozvání a za krásné kněžské společenství, které jsme v průběhu misií tvořili. Děkujeme Bohu, dárci všeho dobra a všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o zdárný průběh misií: obyvatelům Spálova, Luboměře a Heltínova za přijetí v rodinách, nemocným za modlitby, varhaníkům, ministrantům, kostelníkům, sboru a lektorům za perfektní zvládnutí nelehkých úkolů. 

Kéž nás všechny Panna Maria “ve skále” ( poutní místo od 17. století) kterou jsi spálovští zvlášť uctívají, vede kroky zdejší farnosti a nás všech bezpečně za Kristem!        

 

P. Pavel a Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul