Relikvie pro lidové misie


Co je to charisma? Slovo, které v dnešní době je dost populární a velmi často používané. Charisma je dar, který uděluje konkrétním lidem Duch svatý, pro jejich obohacení. Musíme si ale uvědomit, že Duch svatý nikdy nedává své dary jenom proto, že chce někoho obdarovat. Dává je, aby dokázaly něco vytvářet - budovat. Stejně tak to udělal v den Letnic. Dal své dary apoštolům a oni skrze ně vytvořili první společenství těch, kteří nejenom viděli zázraky Ježíše Krista a těšili se z jeho přítomnosti, ale také ho poprvé vyznávali jako Vzkříšeného. Toho, který má moc nad životem i smrtí. Každý člověk, dostává od Boha nějaké dary - charismata, které má vnášet do místa a společnosti ve které působí a žije. Také sv. Vincent de Paul dostal jedno charisma, které se stalo jeho celoživotní, srdeční záležitostí. Byla to láska k evangelizaci chudých, jak slovem, tak i skutkem.

Jsem moc vděčný slovenské provincii Dcer křesťanské lásky za to, že nám darovala relikvie svatého Vincenta de Paula (našeho zakladatele). Slavnostní průvod s relikviemi na začátku misií bude znázorňovat, že v charismatu sv. Vincence pokračujeme i v dnešním uspěchaném, a někdy i ztraceném světě. Děkujeme.

P. Ján Jakubovič, CM