LITOVEL – OBNOVA MISIÍ: 9. – 13. 3. 2011


Hned na začátku postní doby se český misijní tým vydal do Litovle, města známého jako „hanácké Benátky“, aby pokračoval v misijním díle. Lidé v čele se svým duchovním pastýřem nás mile přivítali.

Kromě bohoslužeb a možnosti svátosti smíření jsme se zvlášť věnovali skupinkám podle věku. Ve škole jsme spolu se staršími žáky uvažovali nad hodnotami života. Bylo velmi zajímavé poslouchat mladé, kteří se snažili vyjádřit svůj postoj k materiální a duchovní chudobě dnešní doby a svých vrstevníků.

Misie znamená vyjít vstříc lidem, kteří věří a hledají Pravdu. Proto jsme společně s místním duchovním otcem navštěvovali nemocné a přinášeli jsme jim radostné poselství Krista a Boží sílu ve svátostech.

Společně s námi přijeli do farnosti také naši misijní spolupracovníci manželé Hrochovi, aby povzbudili seniory a manželé Šitlerovi, kteří se setkali s mladými a s manželskými páry a podělili se o své životní zkušenosti společného manželského života.

Na závěr jsme s celou farností děkovali za dar víry, kterou jsme přijali ve svátosti křtu a společně jsme obnovili své křestní sliby. Uctěním kříže jsme poděkovali Kristu za jeho lásku a dali jsme si předsevzetí přinášet Krista a jeho poselství spásy všem občanům města.

 

 

P. Stanislav Bindas, CM