Zlín - duchovní obnova


Postní duchovní obnova farnosti sv. Filipa a Jakuba v Zlíně (18.2. – 22.2.2010)

„Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dávaš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, půstem a almužnou; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své velké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.“

Na začátku postní doby jsme zavítali do farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kam nás pozval místní pan farář P. Ivan Fišar, abychom zde moderovali duchovní obnovu pro farnost. Půst je časem zamyšlení se nad svým životem, přehodnocení životních priorit, změnou života, přípravou na slavení velikonočních svátků... V tomto duchu se také nesla tato obnova, při níž slavením oběti mše svaté, při katechezích, různých setkáních s mládeží, dětmi, staršími, jsme uvažovali nad půstem v našich životech, nad hříchem a Božím milosrdenstvím.

Cílem promluv bylo zamyšlení se nad svátostí smíření, o její potřebě a hodnotě v životě věřícího člověka. V pondělí před večerní mší svatou jsme spolu s mladými prosili a děkovali před Nejsvětější svátostí Oltářní. „Křesťanství jako životní styl“ bylo ústřední myšlenkou mše sv. pro mládež, kterou jsme obnovu zakončili a rozloučili se tak se zlínskou farností.

Děkujeme všem, kteří se této obnovy zúčastnili a v modlitbě vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého všem farníkům! Náš velký dík patří i otci Ivanovi, Antonínovi, otci Romanovi, Pavlovi i jáhnu Petrovi za bratrské společenství, které jsme spolu s nimi vytvořili.

 

 

Se sv. Vincentem

P. Stanislav a P. Ľubomír, misionáři sv. Vincenta