Zajímavosti desetiletí r. 2003


30. 06. 2003 - natírání kostelní věže. Původně červená barva byla nahrazena šedou. Práci ve výškách a samotné natírání provedla firma Rostislav Kohoutek z Mohelnice

 

19. 07. 2003 - se zdejší farníci účastnili poutě do Vranova u Brna. Navštívili Senetářov, slavné Křtiny a Sloup v Moravském Krasu

 

01. 08. 2003 - byla na farní zahradě vyčištěna a do provozu uvedena studna. Kdysi měla být zlikvidována. O dekontaminaci se zasloužil p.Pavel Burget a fr. Jozef Števica 

 

27. 09. 2003 - putovali farníci na Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. V bazilice Panny Marie uctili lebku sv. Václava a Palladium země české. Cestou zpět byla zastávka v Kutné Hoře u sv. Barbory

 

05. 10. 2003 - byla ve farnosti Slavnost udělování svátosti biřmovaní. Svátost křesťanské dospělosti přijalo z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky 17 mladých

 

01. 11. 2003 - děkovná mše svatá za Boží pomoc při opravě kaple sv. Cyrila a Metodějě v Pavlově. Byla provedena nová elektrifikace, úprava interéru a malování kostelíka