Pastoračný plán misijného tímu na rok 2010

 

 

Program misijných aktivít otcov vincentínov z Loštíc

 

Dátum

Akcie

Miesto

8. – 29. 1. 2010

Ľudové misie – medzinárodná spolupráca

Alicante - Španielsko

31. 1. 2010

Pápežské misijné diela v ČR – prednáša P. Jiří Šlégr

Loštice

5. 2. 2010

Predstavenie Misijnej spoločnosti a jej poslanie – prednáša P. Stanislav Bindas CM

Moravsko-sliezská kresťanská akadémia – Šumperk

18. – 22. 2. 2010

Pôstna duchovná obnova

Zlín – farnosť sv. Jakuba

26. 2. – 7. 3. 2010

Ľudové misie

Kunovice

9. 3. 2010 Relácia: Pri káve - P. Stanislav Bindas CM TV - LUX - Slovensko
10. 3. 2010 Služba kňaza. Prednáška pre spoločenstvo seniorov - P. Stanislav Bindas CM Holešov

12. – 14. 3. 2010

Postmisijná obnova

Troubky

19. – 28. 3. 2010

Ľudové misie

Litovel

2. 4. 2010 Relácia: Modlitba u sv. Vincenta de Paul - P. Stanislav BindasCM, P. Pavol Kavec CM a P. Ľubomír Konfederák CM Rádio Proglas - Česká Republika

6. – 9. 4. 2010

Formačné stretnutie misionárov

Bijacovce

12. - 15. 4. 2010 Púť spolubratov CM k sv. Vincentovi Francúzsko

14. – 23. 5. 2010

Ľudové misie

Kyjov

3. – 6. 6. 2010

Postmisijná obnova

Holešov

5. – 10. 9. 2010

Duchovné cvičenia CM

 

13. – 25. 9. 2010

Púť farností Loštice a Moravičany

Lurdy, Santiago de Compostela, Fatima

2. 10. 2010

Formačné stretnutie misijného tímu

Loštice

16. – 24. 10. 2010

Ľudové misie

Bratislava

9. – 15. 10. 2010

Duchovné cvičenia pre DKL – vedie P. Pavol Kavec, CM

Mendrika

5. – 14. 11. 2010

Ľudové misie

Kutná Hora

26. 11. – 5. 12. 2010

Ľudové mise

Púchov

10. – 12. 12. 2010

Adventná duchovná obnova

Velká Bystřice

13. – 19. 12. 2010

Adventná duchovná obnova

Bílovice, Březolupy

 

Zmena programu vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

P. Mgr. Stanislav Bindas CM

direktor ľudových misií