Púchov - lidové misie


Púchov - lidové misie

 

Misijní tým ve dnech 26. 11. – 5. 12. 2010 vyrazil na své poslední lidové misie roku 2010 do farnosti Púchov, ke které patří i filiální kostel v Nimnici a Streženiciach. Do Púchova jsme přijeli na pozvání místního pana děkana Mons. Michala Kebluška. 

Svaté misie začaly mší svatou, při které byly misionářům svěřeny klíče od kostela. Při vzývání Ducha svatého jsme společně prosili všemohoucího Boha o dary potřebné k tomu, aby nám udělil milost oslovit lidi. Po mši svaté byla společná katecheze pro ty, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování. Společně jsme se zamýšleli nad hodnotami, které mladí lidé považují za důležité ve svém životě. Nedělní homilie byly podle naší tradice zaměřené na generální zpověď. Setkání se seniory se neslo ve znamení myšlenek o prožívání stáří a nemoci. Katecheze pro manžele, na které přijeli i naši spolupracovníci manželé Predáčovi z Ligy Pár páru, soustředily naši pozornost na hodnotu lidského života a na důležitost rodiny. Sobotního programu pro děti se zúčastnili naši bohoslovci spolu se svými představenými P. Jozefem Mrocekem a P. Emilem Hoffmannem. Připravili si pro děti spoustu zajímavých her a soutěží do tělocvičny. Při večerní mši svaté, kterou celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský sídelní biskup, si věřící manželé obnovili manželské sliby a vyprošovali si požehnání pro své rodiny. V neděli na závěr misií při odpolední mši sv. byl požehnán misijní kříž, který pak kněží při slavnostním průvodu vynesli ven z kostela, kde byl instalován v průčelí kostela za hojné účasti věřících. 

Děkujeme všem, kteří využili tento posvátný čas na zamyšlení a změnu svého života, těm, kteří využili možnosti přistoupit ke generální zpovědi a našli si čas na naslouchání Božího slova. Děkujeme Mons. Michalu Kebluškovi, kaplanu Petru Mariakovi a P. Milanu Gabrišovi za kněžské společenství, které jsme vytvořili.

Všem vyprošujeme hojnost Božího požehnání a ochoty v následování Božího Syna s neochvějnou věrností. 


P. Stanislav a P. Ľubomír