Postmisijní duchovní obnova Troubky


Postmisijní duchovní obnova Troubky 12. 3. – 14. 3. 2010

Rok po misiích jsme znovu zavítali do farnosti Troubky. Obnovu jsme začali tam, kde jsme před rokem skončili misie – a to u misijního kříže. Tato památka na lidové misie konané v roce 2009 lidem připomíná milosti a dary dosažených v průběhu tohoto času milosti.

Tématem obnovy bylo zamyšlení se nad významem modlitby v životě člověka a  společenství a nad problémy, které při modlitbě vznikají.

Společné setkání s dětmi, s farníky a také i návštěvy starších lidí v domácnostech byli příležitostí k prohloubení naší víry.

Při nedělní mši svaté jsme společně prosili a děkovali Bohu za život, která dává každému z nás. Odpolední křížová cesta byla zakončená u misijního kříže a na tomto posvátném místě byla ukončena také duchovní obnova.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a povzbudili ve víře. Taktéž děkujeme P. Radkovi Sedlákovi za kněžské společenství, které jsme spolu vytvořili. Celé farnosti vyprošujeme hojnost Božích darů a odvahu k následování Krista.

 

 

P. Stanislav Bindas CM a P. Ľubomír Konfederák CM, misionáři sv. Vincenta