Lidové misie ve farnosti Jaroměřice u Jevíčka 11. 5. – 19.5. 2013


KALVÁRIE U JAROMĚŘIC – cíl cest a místo modliteb tisíců poutníků v posledních třech stech letech,

místo smíření, požehnání a milosti.

již  řadu let se farnosti kolem Kalvárie u Jevíčka připravovaly oslavit úctyhodné jubileum tohoto posvátného místa regionu.

Misie jubilejního roku (1713-2013) – měly především připravit duchovní zázemí pro poutníky. Ve dnech před Slavností seslání Ducha svatého jsme zpovídali, sloužili mše svaté a modlili se společně s místní komunitou passionistů a s věřícími Jaroměřic, Úsobrna a Biskupic.

Všem děkujeme za rodinné prostředí, modlitby a důvěru... P. Tomáši Wojciakovi za bezprostřednost, přátelství a nekonvenční ovzduší!

Misie vrcholily vlastní poutí, která začala v sobotu 18. května v 17. 00 hod. Zpovídali jsme v kostele Všech svatých četné zástupy poutníků.

Pak začala pobožnost Křížové cesty. Průvod, asi tří set lidí se vydal ulicemi Jaroměřic. Hasiči nesli na ramenou mohutný misijní kříž.

Za doprovodu modliteb a písní byl kříž vynesen na Kalvárii a osazen na připravené místo.

Na začátku bohoslužby ho požehnal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.

Pouť pokračovala v neděli 19. května mší svatou na závěr misií. Dopolední bohoslužbě předsedal Miloslav kardinál Vlk, za účasti kněží a bohoslovců z Moravy a Polska.

Když stavitel Jan Blažej Santini  (1677-1723) projektoval Kalvarskou horu u Jaroměřic, byl inspirován pahorkem Kalvárie a Božího hrobu v Jeruzalémě.

Všem poutníkům a účastníkům misií přejeme obnovu srdcí, radost z víry a pevný krok na nelehké cestě do Božího království!

P. Lubomír a P. Pavel, poutníci