Pastorační plán farností Loštice a Moravičany 2022

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Leden

Morav.

Tříkrálová sbírka

8.1. so

R. Adamcová

Únor

Lo/Mo

Popeleční středa

2.3.  17:00 st

 

Březen

Loštice

Hodová mše Palonín –Svátek sv. Josefa

20.3. 15:00??  ne

L. Kvapilová

Duben

Lo/Mo

Adorace u Božího hrobu

16.4. 10:00/12:00 so

Hornišerová

Loštice

Žehnání polím, kaple u Palonína

22.4. 16:30  pá

M. Gieslová

Morav.

Adorační den a mládežnická mše, Jiřinky v 18h

23.4. 12-18:00 so

J. Adamec

Morav.

Hody sv.Jiří, doprovod The Addams family

24.4.  8:00  ne

 

Morav.

Žehnání polím a zahradám Moravičany

24.4.  9:00 ne

Tom Adamec

Loštice

Žehnání motore a dopravních prostředků

30.4.  14:00  so

 

Květen

Morav.

Pouť ke kapli sv. Josefa

28.5. 15:00  so

V. Čepová

Morav.

Mše sv. v Mitrovicích u kaple sv.Jana N.

29.5. 17:00  ne

J. Bárta

Morav.

Kavárna v Besedě

22.5.  9-11h ne

Tom Adamec

Červen

Lo/Mo

Slavnost prvního sv. přijímání v Moravičanech

5.6.  9:00  ne

 

Loštice

Památka sv. Pavlíny, mše u kapličky na cyklostezce

19.6. 11:30  ne

M. Gieslová

Morav.

Noc kostelů – Moravičany

10.6. pá

J. Adamec

Morav.

Mše sv. v Doubravici, svátek Nejsv. Trojice

12.6. 15:00  ne

J. Gottwald

Lo/Mo

Pouť kněží na Sv. Hostýně

14.6. 10:00  út

 

Morav.

Slavnost Těla a krve Páně s procesí po mši v Moravičanech

16.6. 18:00 čt

R. Adamcová

Loštice

Slavnost Těla a krve Páně s procesí, dechovkou a hasiči

19.6.  9:30 ne

P. Havlíček

Morav.

Kavárna v Besedě

26.6.  9-11h ne

Tom Adamec

Loštice

Mše sv. na Loštické slavnosti hudby a tvarůžků

25.6.  9:00  so

 

Lo/Mo

Volba nové farní rady

 

Loštice

Pomazání nemocných ?

 

Morav.

Pomazání nemocných ?

 

Měsíc

Místo konání

Akce

Datum a čas

Zodpovědný koordinátor

Červenec

Loštice

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

3.7.  9:30  ne

 

Loštice

Farní odpoledne se skákacím hradem

3.7. 15-18:00  ne

J. Koukal

Loštice

Celodenní adorace Loštice

4.7.  10-18:00 po

Hornišerová

Loštice

sv. Cyrila a Metoděje, hody v Pavlově

5.7.  11:00  ut

P. Kupková

Morav.

Pouť ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje v poli u Moravičan

5.7.  15:00  ut

 

Morav.

Turisticko-poutní výlet s rodinami Jedlí

8.-10.7. pa-ne

R. Adamcová

Lo/Mo

Cyklo pout ke kapli sv. Antoníčka v Krakovci ?

13.7.    út

 

Loštice

Den seniorů, opékání na farním dvoře

24.7.  18:00  ne

 

Morav.

Farní stanování, Moravičany

31.7.-6.8. ne–so

T.Horníčková

Srpen

Lo/Mo

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

9.-14.8. út-ne

 

Loštice

Dětský příměstský tábor

22.-26.8. po–

P. Ján

Září

Lo/Mo

Volba nové farní rady

 

Morav.

Farní den Moravičany

3.9.  14:00  so

J. Adamec

Morav.

Pekařské a řemeslné dny

17.9.

Tom Adamec

Lo/Mo

Poděkovaní za letošní úrodu

18.9. 9:30/8:00 ne

A.Veselá/R.A.

Lo/Mo

pouť Butkov/Skalka u Trenčína

10.9. so

R. Adamcová

Lo/Mo

pouť na Střítěž

11.9.  14:00  ne

 

Loštice

Slavnost sv. Vincenta

27.9. 18:00  út

 

Loštice

Slavnost sv. Václava - Mše svatá v Obectově

28.9. 14:30  st

 

Říjen

Loštice

Pouť se mší u obrázku sv. Františka v lese nad lomem

1.10 14:00  so

 

Loštice

Mše svatá v Žádlovicích

7.10. 16:00  pá

 

Listopad

Lo/Mo

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

30.10.14:00 ne

 

Lo/Mo

Neposkvrněná Panna Marie Zázrační medaile – Setkání SZM

27-11.  ne

 

Prosinec

Loštice

Požehnání loštického Betléma

1.12. 14:00  čt

J. Beneš

Loštice

Zimní pouť k sv. Barborce

3.12.  13:30  so

P. Havlíček

Lo/Mo

Farní výlet na vánoční trhy ?

so ?

 

Lo/Mo

Mše v noci Narození Páně

24.12. 21:00/20:00

P. Havlíček

Loštice

Živý Betlém v podání dětí

25.12.  15:00  ne

 

Změna programu vyhrazena, P. Kristián Libant CM, administrátor