Pastorační plán farnosti Loštice 2016

 

Měsíc

Akce

Datum

Leden

Tříkrálová sbírka

8.-9.1.2016 (pátek, sobota)

Prohlídka Mohelnického betlému

16.1.2016 (sobota)

399. výročí založení Misijní společnosti (účast arcibiskupa Jana)

24.1.2016 10:00 hod. (neděle)

Oslava 60 roků br. Jozefa

30.1.2016 (sobota)

Únor

Popeleční středa

10.2.2016 18:00 (středa)

Březen

Adorace u Božího hrobu

26.3.2016 (sobota)

Duben

Jarní putování k Boží muce v Žádlovickém parku

16.4.2016 14:00 (sobota)

Květen

Pouť do severní Itálie

8.-14.5.2016 (neděle-sobota)

Žehnání polím a zahradám

18.5.2016 (středa)

Slavnost Těla a krve Páně

26.5.2016 (čtvrtek)

Červen

Farní odpoledne

4.6.2016 (sobota)

Slavnosti města Loštice

 

Červenec

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

3.7.2016 (neděle)

Celodenní adorace

4.7.2016 (pondělí)

Září

Děkanátní pouť do Olomouce

17.9.2016 (sobota)

Poděkování Bohu za letošní úrodu

21.9.2016 18:00 (středa)

Slavnost sv. Vincenta de Paul, zakladatele Misijní společnosti

25.9.2016 9:30 (neděle)

Mše svatá v Obectově

25.9.2016 14:00 (neděle)

Slavnost sv. Václava

28.9.2016 (středa)

Říjen

Pouť k sv. Františku

1.10.2016 14:00 (sobota)

Mše svatá v Žádlovicích

5.10.2016 15:30 (středa)

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

30.10.2016 14:00 (neděle)

Listopad

4. Farní zabijačka

26.11.2016 (sobota)

Prosinec

Zimní pouť k sv. Barborce

3.12.2016 14:00 (sobota)

Farní výlet do Olomouce

10.12.2016 (sobota)

Společné udělování svátosti pomazání nemocných

18.12.2016 9:30 (neděle)

Změna programu vyhrazena. Děkujeme Vám za pochopení!