Pastorační plán farnosti Loštice 2017

Měsíc

Akce

Datum

Leden

Tříkrálová sbírka

6.-8.1.  (pátek, sobota)

Mládežnická mše

8.1.  9:30  (neděle)

400. výročí založení Misijní společnosti (kazatel Ján Janček)

29.1. 9:30 hod.  (neděle)

Únor

Carmen

5.2. 9:30  (neděle)

24 hodin na faře pro  ministranty

27.– 28.2.  (pond.-úterý)

Březen

Popeleční středa

1.3.2017

Mládežnická mše

5.3.  9:30  (neděle)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

8.3.  17:45 (středa)

400 let vincentského charizmatu kazatel Emil Hoffmann CM

26.3.  10:30  (neděle)

Duben

Duchovní setkání u mariánského sloupu

7.4.  18:45 (pátek)

John E. Rybolt CM, prezentace s besedou na Sirkárně

11.4.  18:00  ( úterý)

Živá křížová cesta ulicemi Moravičan

14.4.  12:00  ( Velký pátek)

Adorace u Božího hrobu

15.4  10:00  ( Bílá sobota)

Květen

Duchovní setkání u mariánského sloupu

8.5.  10:30 (neděle)

Žehnání polím a zahradám u piety na Moravičany s Pallomom

15.5.  18:00 (pondělí)

Červen

Duchovní setkání u mariánského sloupu

7.6.  18:45 (středa)

Svěcení jáhnů CM v Bratislavě

17.6  11:00  (sobota)

Slavnost Těla a krve Páně s procesí

18.6.  9:30  (neděle)

Slavnosti města Loštice

24-25.6.

Červenec

Celodenní adorace

4.7.  10:00-18:00  (úterý)

Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti

2.7.  9:30  (neděle)

Farní odpoledne

5.7.  14:00  (středa)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

7.7.  18:45 (pátek)

Farní stanování, Moravičany

16-22.7.

Srpen

Duchovní setkání u mariánského sloupu

8.8.  8:00 (úterý)

Celonárodní setkání mládeže v Olomouci

15.-20.8.

Farní výlet mládeži za krásami slovenských hor

21.-26.8.

Září

Mohelnický dostavník, koncert

1.9.  19:00 (pátek)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

8.9.  18:45 (pátek)

Lidové misie ve farnosti

16.-24.9.

Ekumenická bohoslužba

17. 9.  15:00  (neděle)

Slavnost sv. Vincenta de Paul, zakladatele Misijní společnosti

24.9.  9:30  (neděle)

Slavnost sv. Václava

28.9.  (středa)

Říjen

Poděkovaní za letošní úrodu

1.10.  9:30

Mše svatá v Obectově

1.10.  14:00  (neděle)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

6.10.  18:45 (pátek)

Mše svatá v Žádlovicích

7.10.  10:00  (sobota)

biřmování

8.10.  9:30  (neděle)

Děkanátní pout na Králíky

21.10.

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

29.10.  14:00  (neděle)

Listopad

Mládežnická mše

5.11.  9:30  (neděle)

Duchovní setkání u mariánského sloupu

8.11.  17:45 ( středa )

Poutní farní zájezd do Fatimy a Santiaga de Compostela

17. – 24. 11. 2017.

Křest katechumenů

26.11.  9:30 (neděle)

Prosinec

Zimní pouť k sv. Barborce

3.12.  14:00  (neděle)

Závěr Fatimského roku, zasvěcení obce a farnosti

10.12.  10:30  (neděle)

Farní výlet do Olomouce

16.12.  (sobota)

Mše sv. ze 4. neděle adventní

23.12.  17:00  (sobota)

Mše v noci Narození Páně

24.12.  21:00  (neděle)

Změna programu vyhrazena. Děkujeme Vám za pochopení!

P. Kristián Libant, CM

administrátor