Duchovní obnova v Púchově 6.-9.10.2011


Vzpomínka na misie 2010 v Púchově ? Skutečnost v praxi.

 

“Comeback” – návrat misionářů sv. Vincence z Loštic do farnosti Púchov se stal skutečností ve dnech 6. října – 9. října 2011. Po lidových misiích, které v roce 2010 ve farnosti na Považí, v Púchově moderoval s Boží pomocí misijní tým z Loštic, se po roce vrátil. Loštičtí misionáři přijali srdečné pozvání pana děkana Mons. Michala Kebluška, aby na začátku měsíce, který je zasvěcen Růžencové Panně Marii, společně uvažovali o dimenzích víry, které denně hledají odezvu v životech věřícího člověka. Duchovní obnova nabídla možnost přistoupit ke svátosti smíření a stovky věřících ji taky využilo. Misionáři a domácí kněží byli maximálně k dispozici penitentům. P. Lubomír a P. Pavel uvažovali s velkým počtem účastníků modliteb a mší sv. na mariánská témata: Poselství z La Saletty, Růženec v naších rukou, Panna Maria – Příčino naší radosti... Děkujeme touto cestou Dobrému Bohu a jeho Přesvaté Matce za krásné společenství, které jsme v uplynulých dnech všichni vytvořili. Díky patří taky místním kněžím za pozvání, věřícím púchovské farnosti, dětem a mládeži za otevřená srdce a modlitby. Kéž nás tyto společně prožité dny motivují k více žité víře pod ochranou sv. Vincence, sv. Jana Vianneye, a sv. Markéty!

 

 

P.Pavel a P. Lubomír, misionáři sv. Vincence