Kunovice a Míkovice - lidové misie


Lidové misie Kunovice a Míkovice 26.2. – 7. 3. 2010

 

Čas nikdo nezastaví. Tak tomu bylo i ve farnosti sv. apoštolů Petra a Pavla v Kunovicích a ve filiálním kostele v Míkovicích.

Po 62 letech mohli věřící této farnosti znovu prožít lidové misie. Málo kdo si na ty poslední ještě pamatoval. Ani misijní kříž už zde nestál. Proto bylo nutné, po dlouhých letech útlaku a ateizmu, znovu vrátit Krista a jeho kříž na své místo. To, že tyto misie byli jiné než dřív, bylo samozřejmé. Doba, myšlení a velké množství změn, které se odehrály, má velký vliv na i na člověka.

V současné době jsou Kunovice městem, které má asi 5000 obyvatelů. Při neformálním setkání na městském úřadě nám to potvrdil i pan starosta. Kunovice leží na území Slovácka, které je považováno za velmi zbožnou oblast. My jsme se o tom přesvědčili na vlastní oči. 10 – 12 % obyvatel Kunovic se misií skutečně zúčastnilo.

Místní kněz P. Jaroslav Polách nás pozval, abychom se navzájem posilnili ve víře. Jelikož i v současné době jde při katolických misiích především o to, aby si dnešní moderní člověk dokázal zodpovědět základní otázky života a jeho smyslu, začínali jsme každé setkání společnou modlitbou. S odpovědí na tyto základní otázky života je neodmyslitelně spojená otázka existence Boha a jeho konkrétní dopad na lidský život. To, že člověk nechce být frustrovaný a touží prožít svůj život krásně a smysluplně, o tom jsme se všichni přesvědčili. Během různých setkáních a katechezích jsem společně diskutovali a dělili se o osobní zkušenosti života a víry. Právě při těchto setkáních jsem poznali spoustu mladých lidí, pro které je víra v Boha neodmyslitelnou součástí jejich každodenního života, jak na pracovišti, tak i v osobním a  rodinném životě.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří přijali naše pozvání, všem, kteří se rozhodli znovu postavit kříž a žít svůj život v naději, kterou jim nabízí Kristus. Děkujeme, že jsme mohli prožít krásných deset dní jako pokračování misií, které už kdysi začaly. Děkujeme místnímu duchovnímu otci P. Jaroslavovi za pozvání a důvěru, kterou nám dal, a především děkujeme za vytvoření krásného společenství na faře. Ať Bůh odmění všechny dobrodince.

 

V modlitbách zůstávají s vámi

 

misionáři z Loštic.