Materiály k biřmování

 

Materiály lze stáhnout nebo prohlédnout na adrese

http://farnostlostice.cz/birmovani/

Svátost biřmování bude o slavnosti Sesláni Ducha Svatého 24.05.2015 v 10:00 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci.