Varhany

 

KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ - VARHANY

 

První zmínka svědčící o existenci varhan v kostele sv. Prokopa je z roku 1642, kdy je uváděn Mikuláš Červenka čili Rubekola jako loštický varhaník a písař. Od té doby jsou občas zmiňováni učitelé, k jejichž povinnostem školním patřila i služba kostelní u varhan.

Další zmínka o varhanách je datována až po přestavbě kostela v letech 1790 - 1800 a informuje nás o tom, že "po roce 1800 byly z bývalého minoritského kláštera v Uničově převezeny varhany do loštického chrámu sv. Prokopa. Opětovně jsou jmenováni učitelé loštické školy, kteři zastávali funkci  varhaníků: František Golda, Josef Hykerda, Štěpán Chytil a tři generace rodu Kubíčků : Ignác, Leopold a Jan. 

Roku 1909 stávající varhany dosloužily a do varhaní skříně - jediného pozůstatku bývalého barokního nástroje, byl postaven firmou Tuček Kutná Hora, prostředním z rodu Tučků, Janem, pod opusovým číslem 220, nástroj romantický.  Ve varhanech se našla dokumentace, že v roce 1942 byly vyčištěny a naladěny stejnou firmou, Jan Tuček, montéry Karlem Lechovským a Kamilem Husou. Později, v roce 1961 jsou v rámci renovace zapsáná jména Ladislav Hake, Jan Sedláček, Miroslav Zadák od firmy Dřevopodnik města Brna, Brno Bohunice..

V roce 2007 bylo se přistoupilo k rozsáhlejší renovaci. Varhany se postupně rozebíraly, píšťaly odnášely na farní dvůr ( v létě 2007 ). Zde je ochotní brigáníci pod vedením pana Petra Strakoše z Fryčovic čistili vodou, profukovali vzduchem a impregnovali proti červotočům voskem a lakem. Pro zajímavost: největší píšťala měří 4m, nejmenší 5cm. Nástroj má v současné době 17 znějících rejstříků na dvou manuálech a pedálu a něco přes tisíc píšťal.