Vacenovice - lidové misie


Těsně před velikonočními svátky se ubíraly naše kroky na Slovácko do farnosti Vacenovice. Již během přípravy misií jsme se přesvědčili, že jsou zde otevření lidé, pro které je dar víry velkým bohatstvím.

Místní pan farář P. Viliam Gavula, rodák z východního Slovenska, nám symbolicky odevzdal klíče od farnosti, které představují klíče od srdcí věřících. Snažili jsme se, abychom tyto misie, které se zde konaly po 62 letech, přinesly duchovní obnovu celé farnosti.

Hlavním cílem bylo poznávání základních pravd víry skrze katecheze. Všechny úvahy, ať už byly určeny mladým, manželům či seniorům, měly jedno společné: osobu Božího Syna Ježíše Krista. Ve světle víry jsme se povzbudili Slovem, které od nás očekávalo jasnou odpověď osobního života.

Dalším důležitým bodem bylo zdůraznit význam a potřebu svátostí. Život katolického křesťana má být životem samotného Krista. A právě svátosti jsou pro nás pramenem milostí. Mnozí věřící využili svátost smíření, Eucharistie, posilu v emoci přijetím svátosti pomazání nemocných a manželé si obnovili své manželské sliby.

Třetím bodem misií bylo posilnění vztahu farní rodiny. Ať už to bylo formální nebo neformální setkání, osobní či společenské, ve všem jsme se snažili poukázat na potřebu vzájemného života farnosti jako jedné velké rodiny. Tyto misie byly sice jin, než v minulosti, ale byly  velmi potřebné.

Děkujeme všem věřícím za přijetí a spolupráci, děkujeme našim misijním spolupracovníkům, že neváhali vážit i dlouhou cestu kvůli duším. Děkujeme duchovním správci za povzání, důvěru a přátelství a přejeme mu, aby jeho apoštolské práci Bůh neustále žehnal.

 

V modlitbách misionáří sv. Vincence P. Stanislav Bindas, CM a P. Ľubomír Konfederák CM.