ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 30. 11. – 2. 12. 2012


 

“Připravme cestu Vykupiteli do svého srdce” bylo mottem adventní duchovní obnovy pro ženy od 30 – 59 let, kterou ve svém klášteře na Malém Valu v Kroměříži, organizovaly Milosrdné sestry sv. Vincence de Paul.
Program obnovy moderoval P. Pavel Kavec,CM. Více než 40 žen z různých koutů naší vlasti, uvažovalo na počátku adventu o umění života práce a modlitby v běžném životě. S Boží pomocí jsme hledali způsoby, jak si nedát ukrást advent komercí a shonem.  Modlili jsme se za naše farnosti, rodiny a čerpali sílu z  adorace, mše svaté, svátosti smíření, ze společné a osobní modlitby. Děkujeme sestrám vincentkám za pozvání a službu, která pomohla k dobrému průběhu celé obnovy. Díky taky rodinám, které “uvolnily” ženy ze svých domácností. Všem vyprošuji požehnaný Advent L.P. 2012!
P. Pavel Kavec, CM