Od roku 2000 farnost je ve správě Misijní společnosti sv. Vincence de Paul (CM). Zde má svoje sídlo komunita otců vincentínů, kteří se věnují vedení farnosti Loštice a Moravičany a vedou lidové misie a duchovní obnovy.

 

Adresa a kontakt farnosti:

 

Římskokatolická farnost sv. Prokopa

Moravičanská 22/8

789 83 Loštice

Česká republika

 

telefón/fax: +420-583-445-043

web: www.farnostlostice.cz

mail: falostice@ado.cz

IČO: 484 28 205

Bankovní spojení: 190 350 6349/0800

IBAN: CZ19 0800 0000 0019 0350 6349

 

Adresa a kontakt Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly (Congregatio Missionis - CM)

 

Moravičanská 22

789 83 Loštice

Česká republika

 

telefón/fax: +420-583-445-043

web: www.vincentini.sk

mail: lostice_cm@centrum.cz

Bankovní spojení: 181 806 6369/0800

IBAN: CZ65 0800 0000 0018 1806 6369

ID datové schránky: t4qavfr

Členové komunity:

 

 

Administrátor farnosti Loštice a Moravičany, superior domu:

P. Ing.arch. Mgr. Kristián Libant CM

email: kristiancm@gmail.com

 

Koordinátor Vincentínských lidových misii, kaplán Loštice, Moravičany:

P. Mgr. Ján Jakubovič CM

email: jakubovic.jan@gmail.com

 

Pastorační asistent, řeholní bratr:

Fr. Jozef ŠTEVICA CM

email: jozef.stevica@gmail.com