LIDOVÉ MISIE VE FARNOSTI KOKORY 16. 3. – 24. 3. 2013


 

Po Adventní duchovní obnově v prosinci 2011 jsme opět přijali pozvání P. Wojciecha Zapiora, duchovního otce farnosti Kokory,
která je situována asi v půlce cesty z Olomouce do Přerova. Tentokrát jsme s Boží pomocí zde před Květnou nedělí, prožívali Lidové misie.
Zdejší historické záznamy pamatují misie naposled v roce 1938 a tak jsme byli svědky nevšední události. Místní farníci si našli v předvelikonoční době čas
a poctivě přicházeli na mše svaté, modlitby, katecheze. Pěkná byla účast mužů a žen na přednášce zaměřené na poslání muže a ženy v dnešním světě.
Snažili jsme se s Boží pomocí zajet na hlubinu Desatera, co bylo dobrou přípravou k přijetí svátosti smíření.
Díky Bohu a otevřenosti srdce si někteří penitenti dali po mnoha letech do pořádku svůj vnitřní život. Misie tak splnily své poslání!
Děkujeme sestře Pavle z Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul z Kroměříže, sestře Miriam a mladým lidem z Frýdku Místku za jejich ochotu pomáhat.
Také děkujeme ZŠ Majetín za poskytnuté prostory pro dětské dopoledne, pí ředitelce ZŠ v Kokorách za to, že nám umožnila vstup do školy a setkání se žáky 8. a 9. třídy.
P. Wojciechovi děkujeme za pozvání, dobrou organizaci příprav misií, srdečné přijetí a kněžské společenství. Paní Hučínové děkujeme za nadstandardní péči o životní potřeby misionářů.
Všem vyprošujeme ochranu Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Petra a Pavla, patronů chrámů zdejších farností!
Ať je Bůh za všechno veleben!
P. Pavel a P. Lubomír, misionáři sv. Vincence de Paul