Zajímavosti desetiletí r. 2005


27. 2. 2005 a v dalších dnech napadlo enormní množství sněhu, naposled prý před 40 lety. Teplota klesla na Šumavě až na - 32,8C. U nás na  - 16C. Závěje někde dosahovaly výšku až 1,5m.

 

02. 04. 2005 zemřel papež Jan Pavel II. Pohřeb oblíbeného papeže se konal v Římě 8. dubna za účasti asi 3 miliönů lidí z celého světa.

 

19. 4. 2005 byl zvolen v 18. 45 novým papežem kardinál Josef Ratzinger. Přijal jméno Benedikt XVI.a je tak 265 nástupcem apoštola sv. Petra. 16. 4. 2005 oslavil 78 narozeniny.

 

26. 4. 2005 - odjíždějí naší poutníci na velkou pouť do Francie. Hlavní myšlenka poutě: Prohloubení se ve víře, za upevnění farního společenství a poděkování Panně Marii za dosavadní ochranu. Navštívili jsme Ženevu, Ars, Cluny, Paray le Monial - sv. M.M. Alacoque.  Zde tato sestra v roce 1675 dostala poselství od Božského Srdce Ježíšova pro celý svět. V Nevers jsme si uctili sv. Bernadettu Soubirous, které se v Lurdech zjevila Panna Maria. Vstoupili jsme také do katedrály v Bourges a do zámku Chambord na Loire. Naše cesta vedla do Tours ke sv. Martinovi a dva dny jsme prožili v Lurdech.Na zpáteční cestě jsme navštívili středověké město Cargassone, viadukt Pont du Gard, Avignon a La Salletu.4. května jsme se všichni šťastně vrátili domů.

 

21. 5. 2005 k nám zavítal na vizitaci zdejší komunity P. Josef Kapusciak CM z Říma za doprovodu P. Stanislava Zontáka CM, provinciála Misijní společnosti de Paul.

 

5. 6. 2005  - po skončení mše sv. u kapličky sv. Joséfka a sv. Huberta v Doubravě jel na kole do Uničova místní věříci p. Josef Štyks. Cestou lesem na něho nečekaně spadl strom, utrpěl těžký úraz hlavy a po převozu vrtulníkem do nemocnice zemřel. Bylo mu 69 let.

 

13. 6. 2005 a v dalších dnech mohelnická firma Prucek vyměnila původní okna na kostele sv. Prokopa za eurookna z dubového dřeva.

 

25. 6. 2005 naší farnost na pozvání P. Pavla navštívila sr. Michaela Dubeňová dkl, vincentka, která působí v Nižnom Tagile na Sibíři. O své zážitky a zkušenosti se podelila po mši sv. Je ze Slovenska. Pracuje pro těžce nemocné lidi, staré lidi a pečuje o opuštěné děti.

 

3. 7. 2005 byla v Pavlově Slavnost žehnání praporu a symbolů obce. Prapor a symboly obce Pavlov požehnal P. Pavel Kavec CM

 

5. 7. 2005 byla požehnána v poli mezi Moravičany a Lošticemi nově opravená kaplička, kterou kdysi naší předkové postavili vedle cesty a zasvětili 14- tím pomocníkům v nouzi. Interiér vymaloval známý  malíř p. Petr Herzig Dubický. Najdete tam obraz věrozvestů sv. Cyrila a Metoděje. Na návsi pak P.Pavel požehnal nový hasičský prapor.

 

10. 9. 2005 - jsme uskutečnili pouť do Bratislavy a navštívili centrum vincentínů v Ružinově, dóm sv. Martina, Bratislavský hrad, sídlo prezidenta a poutní místo Marianka.

 

11. 9. 2005 jsme v Lošticích přivítali nového kaplana P. Stanislava Bindase CM, rodáka z Pakostova, SK. Narozen 12. 11. 1974. Studoval teologii ve Spišském Podhradí. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 2001. Působil v Bratislavě, Banské Bystřici a několik měsíců v misijním týmu ve Španělsku a na Hondurase.

 

25. 9. 2005 - byla sloužena mše sv.v Obectově u kapličky. Nikdo ze starousedlíků nepamatuje, že by zde někdy byla sloužena mše svatá. Přítomno bylo kolem stovky lidí. Bohoslužbu sloužil P. Pavel a doprovázela ji schola Jiřinky z Moravičan.

 

12. 10. 2005 bylo revitalizováno Společenství živého růžence