Zajímavosti desetiletí r. 2001


Zajímavosti desetiletí r. 2001

 

01. 04. 2001 - zahájeny práce na plynofikaci farní budovy. Předešlou zimu byli na faře bez topení. Situace dozrála. Plynofikaci za finanční podpory místních věřících a půjčky ABÚ Olomouc pořídila topenářská firma Lněnička ze Svitav.

 

Od 01. 07. 2001 přebírá P. Pavel Kavec CM správu farnosti Moravičany, excurrendo

 

14. 08. 2001 finišují práce na statickém zajištění kostela sv. Prokopa. Věřící pomáhají nosit do kostela lešení, které bude nezbytné k vyspravení prasklin na klenbě kostela. Práci na statice převáděla firma Sanol z Olomouce. Po skončení jejich prací byla v kostele provedena nová elektrifikace, osvětlení, ozvučení chrámu a úprava interiéru. Malování provedla firma Matěj Romčák z Rožnova p. Radhoštěm.

 

04. 11. 2001 na pozvání P. Pavla sloužil  mši sv.  na poděkování za Boží pomoc při opravách fary a kostela, arcibiskup Mons. Jan Graubner. Přítomný byl P. Augustín Slaninka CM, provinciál a bohoslovci z Dobrušky.