Putování s vírou I.


 

Avizovaný cyklus přednášek o článcích Apoštolského vyznání víry má za sebou první etapu.
Setkání 12. ledna 2013 v rodinném prostředí Na Sirkárně, překvapilo.
S napětím jsme očekávali, zdali pozvánka nalezne kladnou odpověď v srdci adresátů.
Nebyli jsme zklamáni.
Na 16.00 hodinu přišly asi tři desítky těch, kteří chtějí v roce víry prohloubit, neřkuli znovuobjevit svůj vztah k nezaslouženému daru víry.
Společně jsme uvažovali a hledali odpověď na otázky: Co je víra? Co je náboženství? Co je příčinou ateismu? Odkud víme, že Bůh existuje?
První článek Apoštolského vyznání víry nám připomněl, že “křesťanství je založeno na Božím zjevení, protože Bůh k nám promluvil skrze svého Syna.”
V Kristovi našlo lidstvo Cestu, Pravdu a Život.Moderátor, P. Pavel Kavec,CM, sobě i přítomným připomněl počátek existence světa, člověka, hřích prarodičů a jeho důsledky.
V závěru prezentace jsme slyšeli protoevangelium, zásvit spásy, příslib Vykupitele. ( Gn 3,15)
Papež Benedikt XVI. v apoštolském listu PORTA FIDEI – BRÁNA K VÍŘE, píše:
“Rok víry je pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu,
jedinému Spasiteli našeho světa. Je příležitostí vyznat víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí.”
Kéž nás důvěra, přesvědčení a radost z víry provází dalšími etapami našeho každodenního života!