Zajímavosti desetiletí r. 2006


 1. 5. 2006 putovali obě dvě farnosti Loštice a Moravičany podruhé do Francie. Po mši sv. s požehnáním na cestu jsme jeli nočním tranzitem. Naše první zastávka byla v Remeši. V katedrále je umístěna socha sv. Jany z Arku, Panny Orleánské ( 1412 - 1431 ), která se zasloužila o korunovaci prince Karla VII. na franc. trůn v době okupace Francie Angličany. V Paříži jsme navštívili místo, kde se sv. Kateřině Labouré ( 1806 - 1876 ) v roce 1830 zjevila Panna Marie a předala jí poselství Zázračné medaily. V centru sester vincentek na rue du Bac jsme uctili ostatky této světice a sv. Lujzy de Marillac ( 1591 - 1660 ). Pak sme naštívili centrum Misijní společnosti, kde jsme se pomodlili u ostatků sv. Vincence de Paul ( 1581 - 1660 ), zakladatele Misijní společnosti. Odpoledne nás čekala prohlídka Notre Dame. Druhý den jsme se dopoledne procházeli v krásných zahradách ve Versailles a pak se vyvezli v Paříži na vrchol Eiffelovy věže. Ta byla postavena architektem A.G. Eiffelem pro světovou výstavu v r. 1889. Výška 321m, vidět z ní do vzdálenosti cca 67km a hmotnost ocelové konstrukce je 7.175tun.Mší sv. sloužil P.Pavel v podzemí baziliky Sacre Coeur na Montmarte. Cesta pak směřovala do Normandie a Bretaně. Zastavili jsme se v Rouen, k.j. na Staré tržiště, kde byla 30. 5. 1431 upálena Panna Orleánská. Poblíž stojí kostel postaven k její úctě. Rehabilitoval ji 7.7. 1456 papež Kalist II. a papež Benedikt XV. ji 16.5. 1920 prohlásil za svatou a ochránkyni Francie. Odpoledne jsme již byli v Lisieux u sv. Terezičky, kde byla sloužena mše sv. Naše další památné zastávky: gotický benediktinský klášter Mont - Saint - Michel na pobřeží Atlantiku, katedrála v Chartres, Orleáns, Vézelay s chrámem sv. Máří Magdaleny a Dijon. 8. května jsme se šťastně vrátili domů.

 

10. 5. 2006  zahájila první vysílání satelitní digitální TV NOE, křesťanská televize.

 

30. 7. 2006  vložila svůj život naplno do Božích rukou zdejší rodačka Martina Pyšná složením slibů ve společenství Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Jako dar byla za sestru Prokopu ( to je její řeholní jméno ) sloužena mše sv. za zdraví a Boží pomoc do dalších let v zasvěcení. V tuto neděli jsme přivítali při mši sv. nového kaplana P. Pavla Vandžuru CM, rodáka z Rozhanoviec, Slovensko. ( * 18. 6. 1979, ordinován 17. 6. 2006 v Bratislavě ). Jeho úkolem bude pomáhat P. Stanislavovi v moderování duchovních obnov a misíí.

 

1. 9. 2006 v rámci věhlasného hudebního festivalu "Mohelnický dostavník" byl v kostele sv. Prokopa koncert folkové skupiny "Nezmaři" z Českých Budějovic. Kostel byl naplněn k prasknutí. Účastníci se chovali slušně, muzikanti hráli perfektně za co všem patří vrelý dík!

 

16. 9. 2006 neznámy vandal odcizil z kostela sv. Prokopa část okapových svodů. Na kostelních dveřích jsme našli odkaz s nápisem "výpalné". Zloději se domnívali, že roury jsou měděné, ale byla to naštěstí jen imitace mědi. Teď jsou instalovány novodurové. Snad se někomu někdy nehodí...

 

3. 10. 2006 začala oprava sochy Immaculaty, stojící před kostelem. Nejprve byl rozebrán podstavec pod sochou, který byl ve špatném stavu ( 1860 ).  Podloží bylo vybetonováno, socha dočasně, jeřábem ( pomohl Dřevopar Loštice, děkujeme ) přenesena na farní dvůr. Práci prováděl mistr kameník p. Tomáš Váňa z Řevnice u Prahy a Miroslav Hrubý z Havřic u Uherského Brodu. Do konce měsíce byla rekonstrukce, díky Bohu a dovednosti kameníků, dokončena.

 

7. 11. 2006 přijala mezi nás pozvání moderátorka Hospicového hnutí a spisovatelka pí Marie Svatošová. Vyprávěla nám o  svých zkušenostech z této oblasti  a dokládala digitální projekcí. Představila též osobnost P. Ladislava Kubíčka, kněze, který byl zákerně zavražděn 11. 9. 2004 v Třebenicích. V závěru byla autogramiáda její nové knížky o L. Kubíčkovi  "Až k prolití krve."

 

9. 12. 2006 byl na Masnicích v zahrádkářské osadě Barborka v katastru Žádlovice odhalen nově restaurovaný kříž s obrazem sv. Barbory ( + 304 ), mučednice a patronky horníků a architektů. Kříž,  zcela rozbitý vandaly a zubem času zrestauroval a obraz sv. Barbory namaloval p. Zdeněk Slouka Braun, zdejší malíř.