PLNÁ NÁDOBA


Učitel přišel do třídy, vzal velkou nádobu a postavil ji před překvapené žáky. Naplnil ji až po okraj golfovými míčky a zeptal se: „Je ta nádoba plná?“

„Ano!“ odpověděli žáci.

Potom si vzal malé skleněné kuličky a nasypal je do nádoby. Kuličky zaplnily prázdná místa mezi golfovými míčky a učitel se zase zeptal: „Je ta nádoba plná?“

„Ano!“ odpověděli žáci, kterým se výklad začínal velmi líbit. Vyučující pokračoval. Nabral si plnou hrst písku a nasypal ji do nádoby. Písek zaplnil všechna prázdná místa a učitel se ještě jednou zeptal: „Je už nyní ta nádoba plná?“ „Jistě!“ zakřičely děti.

A v tu chvíli si učitel zaběhl pro dva šálky kávy a nalil je do nádoby. Písek do sebe kávu úplně nasál. Nakonec učitel řekl: „Tak dnes jsme si udělali krásnou hodinu!“

Co tím chcete říci, pane učiteli?“ ptali se žáci. Učitel jim vysvětlil: „Chtěl jsem, abyste si uvědomili, že tato nádoba je jako náš život. Golfové míčky představují důležité hodnoty, jako například rodinu, víru, lásku, zdraví nebo přátele. I kdybychom ztratili naprosto všechno, ale zůstaly nám tyto hodnoty, život by byl i tak naplněný. Skleněné kuličky jsou věci důležité, ale ne nutně, jako třeba automobil, značkové oblečení… Písek je všechno ostatní: drobnosti, prostá výplň.“

Jakmile učitel přestal mluvit, přihlásil se jeden z žáků a zeptal se: „Pane učiteli, a co znamená ta káva?“ Učitel odpověděl: „Děkuji za tuto otázku! Káva je tu z toho důvodu, aby vám ukázala, že i když máme život hodně naplněný, vždycky se najde čas pro šálek kávy s přítelem!“ Žákům se učitelova slova tak líbila, že mu řekli: „Děkujeme, dnes jste pro nás připravil skutečně zajímavou hodinu!“

Milí přátelé Objektivu,

v rukou držíte další číslo Vašeho oblíbeného časopisu.

Prožíváme první krůčky rokem 2013, který nám daroval Stvořitel a Pán času.

V příběhu pan učitel zdůraznil žákům skutečnosti důležité a méně důležité pro náš život.

Dovolím si popřát každému z Vás i sám sobě, abychom v tomto roce nezaměnili správné pořadí hodnot života. Kéž je každý den roku pro nás taky novým objevem „maličkostí“, které tvoří náš život. Třeba šálek kávy nebo čaje, který si denně vypijeme při rozhovoru se svými blízkými, přáteli…

Pavel Kavec

Objektiv Mohelnice 1/2013