Program lidových misií v naších farnostech


Program

 

 

●  Pátek 15. 9. 2017

Loštice

18:00 mše svatá

- slavnostní otevření misií

- vzývaní Ducha svatého

- odevzdání farnosti misionářům

22:00-6:00      celonoční adorace do svítání k vyprošení milostí pro misie (kostel)

●  Sobota 16. 9. 2017 Den pozvání

Loštice

6:00 eucharistické požehnání misionářům, farníkům z obou farností i obcím

6:15 modlitba Anděl Páně při východu slunce, ve věži kostela

9:00 mše svatá v penziónu

-  promluva na téma: sv. Ludmila – prozíravá babička

-  po mši program pro seniory

14:30 evangelizační koncert v Lošticích, na náměstí Míru u kašny (společenství sv. Egídia a misionáři)

- písně, svědectví, pozvání na lidové misie

- hry pro děti (nafukovací skákací hrad a trampolína)

18:30 film s besedou „Bůh není mrtev“ (kulturní dům)

21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*

●  Neděle 17. 9. 2017 – Den smíření

8:00 mše svatá (kostel Moravičany)

-  vzývaní Ducha svatého

-  odevzdání farnosti misionářům

-  promluva: Odpouštějte si navzájem

9:30 mše svatá (kostel Loštice)

-  promluva: I já potřebuji odpuštění

11:00 mše svatá (kostel Pavlov)

11:00 mše svatá (kostel Palonín)

Loštice

14:30 ekumenická cesta smíření

-  začátek v Husitském kostele v Lošticích. Cesta pokračuje k synagóze, kolem radnice a skončí se v kostele sv. Prokopa. Na závěr cesty smíření bude svědectví křesťana z Iráku.

Dovoz auty z Moravičan – z autobusových zastávek na návsi ve 14:15

16:30 stavovská nauka pro ženy (kostel Loštice)

21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*

●  Pondělí 18. 9. 2017 – Den obrácení se k Bohu

Loštice

7:30 modlitba ranních chval se čtením spolu s misionáři (kostel)

8:30 návštěva školy v Lošticích – setkání s misionáři

14:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)

17.15 růženec se sv. Vincencem

18:00 mše svatá

-  promluva na téma: Hřích a milosrdenství

18:45 stavovská nauka pro muže (kostel)

21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*

Moravičany

17.15 růženec se sv. Vincencem

18:00 mše svatá

-  promluva na téma: Hřích a milosrdenství

19:00 stavovská nauka pro ženy (kostel)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Úterý 19. 9. 2017 – Den vzpomínky

Loštice

14:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)

17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

-pobožnost za zemřelé (hřbitov Loštice)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany

7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)

10:00 návštěva školy v Moravičanech – setkání s misionáři

17:20 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

-pobožnost za zemřelé (hřbitov Moravičany)

18:00 mše svatá

-promluva na téma: Proč být křesťanem?

19:00 stavovská nauka pro muže (kostel)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Středa 20. 9. 2017 - Den dětí a seniorů

Loštice

7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)

9:30 příležitost ke svátosti smíření

Dovoz do kostela a rozvoz domů dle úmluvy

10:00 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel)

-promluva: Stáří – čas na svědectví

11:00 radostné posezení pro seniory Sirkárna Loštice

-téma: Umění stárnout

zájemci o oběd se musí dopředu nahlásit u otce Kristiána: 733 742 500

19:00 Přednáška a beseda s misionáři. Téma: Existuje Bůh? Který to je? Je mi k něčemu?

(kulturní dům)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany

9:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)

17:00 setkání s dětmi na faře

17:30 růženec

18:00 mše svatá pro děti

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Čtvrtek 21. 9. 2017 – Den eucharistie

Loštice

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)

17:30 příležitost ke svátosti smíření, nebo rozhovoru s misionářem (kostel)

17:30 růženec

18:00 mše svatá (kostel)

-promluva: Staň se eucharistií

19:00 – 21:00 Nikodémova noc (svátost smíření, nebo osobní rozhovor s misionáři)

-          Obdivuhodné svědectví života (promítání, kostel)

Dovoz z Moravičan ze zastávky na návsi v 17:45

21:00   krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany

7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)

9:30 příležitost ke svátosti smíření

10:00 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel)

-promluva: Stáří – čas na svědectví

11:00 radostné posezení pro seniory – podloubí fara

-          téma: Umění stárnout

zájemci o oběd se musí dopředu nahlásit u otce Kristiána: 733 742 500

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Pátek 22. 9. 2017 Den mládeže

Loštice

7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)

17:30 růženec

18:00 mše svatá pro mládež (kostel)

  • promluva: Povolání pro tvořivost

Dovoz z Loštic od fary v 17:45

19:00 adorace na způsob modlitby francouzského Taizé (kostel)

-          příležitost ke svátosti smíření, nebo rozhovoru s misionářem

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Sobota 23. 9. – Den manželů

Loštice

8:30 růženec (penzión)

9:00 mše svatá v penziónu

-          po mši program pro seniory (Společenství MISEVI)

14:00 „Cesta manželů“ – nejen pro manžele. Začíná u naučné stezky v blízkosti Městského koupaliště Loštice

Dovoz auty z Moravičan z autobusových zastávek na návsi ve 13:45 a odvoz zabezpečen

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany

16: 30 Za dveřmi ložnice – přednáška manželů Kolčavových v podloubí na faře

Dovoz auty z Moravičan od koupaliště a od fary v Lošticích od 16:15

16:30 program pro děti na farní zahradě

17:30 modlitba růžence

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů (kostel)

-          promluva: Manželství školou lásky

19:00 prezentace zázračné medaile (kostel)

21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

●  Neděle 24. 9. 2017 – Den sv. Vincence

8:00 mše svatá ze svátku sv. Vincence de Paul (kostel Moravičany)*

-          promluva: Kdo mi dává hodnotu?

10:00 mše svatá ze svátku sv. Vincence de Paul (kostel Loštice)*  pozor: změna času začátku mše sv.!!

-          promluva: Kdo mi dává hodnotu?

Věřící z Palonína a Pavlova zveme na mše do farních kostelů. Dovoz dle úmluvy.

Po obou mších svatých požehnání misijního kříže a odevzdání dekretu o ukončení misií

 

Zvonění zvonů:

* Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:10 hodin ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci) a k poděkování Bohu za uplynulý den buď v modlitbě sám, nebo se svými blízkými.

 

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky.

 

 

Za misijní team:  P. Pavel Noga CM, tel. +421 948 442 160

P. Ján Jančem CM, tel. +420 731 402 256

s. Margita Grobarčiková DKL

s. Kristína Zachovalova DKL

mladí z Komunity sv. Egídia

Vincentští laičtí misionáři - MiSeVi Slovakia