Lidové misie - Kyjov


Lidové misie ve farnosti Kyjov: 14. – 23. května 2010.

Město Kyjov je centrem sklářství a jako město s rozšířenou působností je správním územím Kyjovska. Má třináct tisíc obyvatel a můžeme zde pocítit živou víru a bohatý kulturní život. Chloubou tohoto regionu je vinařství, kde si vinařští mistři předávají z generace na generaci své velké zkušenosti. Neobyčejně kvalitní svou chutí a vůní jsou bílé vína.

Deset dní před slavnostní Seslání Ducha svatého náš misijní tým ve složení: P. Stanislav, P. Ľubomír, sr. Vojtěcha, sr. Pavla a manželé Kolčavovi, zahájil v této farnosti Lidové misie. Ty se v tomto městě konaly naposledy v roce 1949. Po takto dlouhé době je potřebné vrátit se k základům naší víry tak, jak to dělával sv. Vincent.

Místním děkanem a farářem je zde P. Josef Lambor a jeho kaplanem náš rodák z Bojnic P. Bohumil Svítok. Spolu s nimi je ve farnosti na pastorační praxi také jáhen Antonín Fiala. Všem těmto děkujeme za kněžské společenství, které jsme během těchto dní vytvořili.

Misie začaly přípravou farníků na generální zpověď. Program dále pokračoval různými setkáními s dětmi, mladými, manžely, seniory. Sestra Pavla a Vojtěcha během těchto dní navštěvovaly nemocné v jejich domovech. Některé z nich povzbudily, jiné zase připravily k přijetí svátostí.

Misie se nekonaly jen v kostele, v penzionu nebo v domovech pro seniory,  ale taktéž v jedné z místních základních škol, kde jsme se mohli setkat nejen s žáky, ale především se srdečným přijetím a s otevřeností. Děkujeme.

Dalším, i když neformálním, ale přitom velmi důležitým setkáním, bylo přijetí misionářů a místního pana děkana starostou města na radnici v Kyjově. Všichni si uvědomujeme, že jedině společnými silami dokážeme vytvořit krásné prostředí, kde se zvlášť mladý člověk bude moci zdravě rozvíjet.

Přejeme celé farnosti i všem, kteří využili tento čas misií k vlastní duchovní obnově, aby milosti, které přijali během těchto dní, jim byly pomocí v jejich životech.

 

P. Stanislav a P. Ľubomír