Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

20.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Moravičany 8:00

Za rod. Adamcovu, Nikodémovu, Kubánkovu, Horákovu, Kuchaříkovu, Fritscherovu, Válkovu a dvo

Loštice  9:30

Za + Františka Ladislava              a manžele Nosálovy

Pavlov  11:00

Za živé a + far níky

Pondělí

21.5.

památka Nejsvětější P. Marie, Matky církve

Loštice 18:00

Zasvěcení farnosti

Ke cti a chvále Panny Marie

Úterý

22.5.

Sv. Rity z Cascie

 

Středa

23.5.

Mše ze svátku Nejvyššího a věčného kněze

Loštice 18:00

Ke cti a chvále Ježíše Krista

Čtvrtek

24.5.

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

Moravičany 18:00

Zasvěcení farnosti

 

Pátek

25.5.

Pátek 7. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Za + Annu Ellnerovou

Sobota

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho

Penzion  9:00

Za Boží požehnání pro rodinu Potácelovu a za pomoc v práci

Neděle

27.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Moravičany 8:00

Za manž. Dvořákovy, syny, snachu

Za manž. Prokešovy a syna, manž. Šafářovy a syna

Za dar zdraví a Boží požehnání a stálou ochranu P. Marie pro děti, vnoučata a celou rodinu

Loštice  9:30

Za + Martina, rodiče a strýčka

Palonín 11:30

Za živé a + farníky

Mitrovice  17:00

za živé a + obyvatele Mitrovic

 

  • Zasvěcení farnosti podle výzvy ČBK máme  /L/v Lošticích v pondělí na nově vyhlášený svátek Panny Marie, Matky Církve a  /M/v Moravičanech ve čtvrtek na svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze.
  • Náboženství máme v obvyklém čase.
  • Mše sv. v Paloníne příští neděli bude v 11.30h. Celebruje František Lízna CJ.
  • Mše sv. v Mitrovicích, za živé a zemřelé obyvatele Mitrovic, je příští neděli o Slavnosti Nejsvětější Trojice v 17:00h.
  • /L/ v sociálním zázemí pro pastorační místnost zdíme příčky. Brigáda bude v pondělí a od 13:00h.
  • Farní stanování v Moravičanech pro děti 6 - 14 let proběhne 8. - 14. 7. 2018 s tématem Svatí Cyril a Metoděj: Příchod na Velkou Moravu. Přihlášky jsou k dispozici v kostele v Moravičanech a v Lošticích. Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 10. 6.
  • Zveme na Pouť z Moravičan a Loštic do Křtin, vhodné pro pěší, cyklisty, nebo autobusem. Termín 25. - 27. 7. 2018. Přihlašování probíhá v kostele v Moravičanech a v Lošticích. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
  • Z iniciativy mládeže chceme osadit pamětní desku P. Josefu Novákovi a P. Josefu Olejníkovi u vchodu do Moravičanského kostela. Povolení památkářů jsme již získali. Odhadované náklady i s montáží jsou 14 - 15 tis. Kč. Uctít si památku jejich působení v naší farnosti, můžete i příspěvkem do pokladničky na stolku v kostele.
  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.862 Kč a v Moravičanech 1.843 Kč.  Dnes je sbírka na církevní školy.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.