Informace   farností

Loštice Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

23.7.

16. neděle v mezidobí

 

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, vešk. příb. nem. osobu a dvo

Za Annu Vybíralovou, rodiče z obou stran a dvo

Loštice 9:30

Za + Hannu Malikovou, živou rodinu a dvo

Palonín    11:00

Na úmysl dárce

Pondělí

24.7.

sv. Šarbela Makhlúfa, kněze

 

Úterý

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Loštice 7:30

Za + rodiče Fuňkovi

Středa

26.7.

Památka sv. Joachyma a Anny, rodičů PM

Loštice 18:00

Za + Vladimíra

Čtvrtek

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

po mši křest Jana Vyroubala

Moravičany 18:00

Za rodinu Bártovu, Chmelařovu a dvo

Pátek

28.7.

Pátek 16. týdne v mezidobí

Loštice 18:00

Za + Marii Hélovou

Sobota

29.7.

Památka sv. Marty

Penzión 9:00

Na úmysl dárce

Neděle

30.7.

17. neděle v mezidobí

 

Moravičany 8:00

Za Metoděje Richtera, rodiče z obou stran, vešk. příb. a dvo

Za Bohumila Kavku, rodiče a sestru

Loštice 9:30

Na úmysl dárce

Pavlov    11:00

Na úmysl dárce

 

NALÉHAVÝ MODLITEBNÍ ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC ČERVENEC:

Modleme se na úmysl papeže Františka za rodiny jihoamerické Venezuely a jejich zemřelé, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací. Prosíme tě, Bože, za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.


  • Děkujeme všem vedoucím farního stanování za jejich obětavou práci, hospodyňkám, a všem, kteří pomáhali, za krásnu atmosféru, kterou pomohli vytvořit. Věřím, že i děti si odnášejí hezké vzpomínky.
  • Děkuji brigádníkům za jejich obětavost a kus vykonané práce. BRIGÁDA na faře v Lošticích bude pokračovat v úterý od 15:00.
  • Letní PROMÍTÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE v Moravičanech ve čtvrtek v 18:45. Promítáme film Druhá šance. The Second Chance (2006)

Film vypráví zajímavý příběh dvou různých komunit, světů. Obě tyto komunity založil pastor Jeremiáš. První komunitu Second Chance Community založil v 60. letech pro "beznadějné" případy - lidí, kteří žijí v chudobě a špíně, kde je kriminalita a drogy na denním pořádku. A druhou komunitu Skala, kde chodí bohatí lidé, kteří pořádají sbírky a koncerty na pomoc pro chudé. Konflikt těchto světů ukazuje, že při honu za majetkem člověk nemůže poznat pravé štěstí, maximálně si svým počínáním nadělá mnoho nepřátel. Současně nutí člověka odhodit svou pýchu a zamyslet se nad tím, zda chyba není i nás.

  • Ve dnech od 28. do 30. 8. bude v Lošticích probíhat PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI od 6 - 12 let. Tábor bude probíhat od 8:00 - 16:00. Poplatek na osobu (příspěvek na stravu) bude 50kč na den. Hlásit se můžete u o. Jana, nejpozději do 20. 8. 2017.
  • Ještě jsou nějaká volní místa a můžete se přihlásit na POUTNÍ ZÁJEZD DO FATIMY a Santiaga. Letecky z Prahy do Lisabonu od 17. – 24. 11. 2017. Navštívíme místa jako Fatima, Lisabon, Batalha, Alcobasa, Nazaré, Coimbra a Santiago de Compostela.  Cena 18.900,- Kč zahrnuje: letenku Praha – Lisabon, 7x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze - 5x Fatima, 2x Santiago de Compostela, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.  Přihlaste se co nejdřív u otce Kristiána na t.č. 733742500, nebo kristiancm@gmail.com.
  • Dnes byla sbírka na potřeby farnosti. Sbírka s minule neděle byla v Lošticích 3.155 Kč a v Moravičanech 5.055 Kč.    Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.