Informace  farností č. 49.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

4.12.

F

2. neděle adventní

Sv. Mikuláš

18. 12. Palonín 11:00

18.12. Bílá Lhota zpověď      od 10:30 + po mši

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, vešk. příb., dvo a za nemocnou osobu

Za Zdeňka Jarolíma, dvoje rodiče, sourozence

Na poděkování za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha Sv. a ochranu P. Marie pro děti, vnoučata a celou rodinu

Loštice  9:30

Za Františka Belžíka a jeho manželku Marii

Bíla Lhota 11:00

Za + Hedviku a Miroslava Navarovy a za živou rodinu Navarovu, Dostálovu a Sloukovu

Palonín  11:00

 

Úte. 6.11.

F

po 2. adventní neděli

Loštice  6:30

Roráty

Za + rodiče z obou stran a dvo

Stř. 7.11.

B

vig. Neposkvrněné PM

Loštice  17:00

Ke cti a chvále Neposkvrněného srdce P. Márie

Čtv. 8.12.

Doporučený svátek

B

Slavnost Neposkvrněné Panny Marie

Moravičany 17:00

Na úmysl dárce

Bíla Lhota 17:00

 

Pát. 9.12.

F

po 2. adventní neděli

Loštice  17:00

Za + maminku Boženu a rodiče

Sob. 10.12.

B

P. Marie Loretánské

Penzion  9:00

Za + manžela Jiřího Slouku

Neděle

11.12.

R

3. neděle adventní

25. 12. Pavlov   11:00

26.12.  Palonín   11:00

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice  9:30

Za rod. Komárkovu, Sloukovu a Štenclovu

Bíla Lhota 11:00

Za + Marii Balcárkovou, manžela a dcery

Pavlov   17:00

 

Farní informace najdete na www.falostice.cz Viď. také veřejná facebooková skupina Farnost Loštice

 • Zveme děti všech farností na Mikulášské odpoledne v 15 hod. do Prokopky. Budeme promítat animovaný film o sv. Mikuláši s následným programem pro děti.
 • Setkání vedoucích tříkrálových skupinek koledníků bude v pondělí 5.12. v 18 hod. v Prokopce.
 • Setkání těch, kteří se připravují na biřmování bude v úterý 6.12. v 17 hod na faře v Lošticích.
 • Děti, během adventních nedělí noste na mši lucerničku. Půjdeme slavnostním průvodem kostelem k adventnímu věnci, na kterém společně zapálíme novou svíci.
 • /L/ V adventní době každé úterý v 6.30 hod., v očekávání svítání nového dne, budou rorátní mše. Po mši zveme na společnou snídani do Prokopky.
 • /M/ První setkání farní rady bude v Moravičanech v sobotu 17. prosince v 17.00 hod. v Besedě.
 • /L/ Zpovídáme vždy středu a pátek od 16:30 a v případě zájmu i po mši.
 • Předvánoční zpověď:  - Bíla Lhota   18.12.  neděle         10:30-10:55 + po mši

- Loštice       21.12.  středa          15:00-16:50   zpovídá Metoděj Hofman

- Moravičany 22.12.  čtvrtek         16:00-17:00   zpovídá Petr Souček

 • Kurz pro lektory Božího Slova s Martinou Pavlíkovou bude teoretická část Kultura řeči v pátek 13.1.2023 po mši sv. v Prokopce a praktická část v sobotu 4.2.2023 v kostele sv. Prokopa.
 • PMD nabízí misijní stolní kalendáře r. 2023. Darem 150, nebo 300 Kč pomůžete dětem v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii.
 • Sbírka z minulé neděle: Loštice 4.090 a dar 1.500 Kč,   Moravičany 4.274 Kč,   Bíla Lhota 2.411 Kč.              Příští neděle je sbírka potřeby farnosti.  Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

Farnost / kostel

24. 12.

25. 12.

26. 12.

1.1.2022

Loštice/sv. Prokopa

16:00 dětská

21:00

9:30

9:30

9:30

Moravičany/sv. Jiří

20:00

8:00

8:00

8:00

Pavlov/sv. Cyrila Metoděje

X

11:00

X

X

Palonín/sv. Josefa

X

X

11:00

11:00

Bíla Lhota/sv. Kateřiny

16:00 dětská

11:00

11:00

11:00