Informace   farností

Loštice Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

Nedě1le

21.5.

6. neděle velikonoční

Moravičany  8:00

První svaté přijímání

Za rod. Adamcovu, Nikodémovu, Kubánkovu, Horákovu, Kuchaříkovu, Fritscherovu, Válkovu a dvo

Za rod. Chmelařovu, Bártovu a dvo

Za prvokomunikanty

Loštice  9:30

Za + Josefu a Alojze Schwarzovy a živou a + rodinu

Pavlov     11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí

22.5.

Pondělí po 6. neděli velikonoční

Úterý

23.5.

Úterý po 6. neděli velikonoční

Loštice  7:30

Zatím volný úmysl

Středa

24.5.

Vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně

Loštice  18:00

Za dar zdravý Boží ochranu a pomoc

Čtvrtek

25.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Začíná novéna k DS

Moravičany 18:00

Za rodiče Bártovy z obou stran, vešk. příb. a dvo

Pátek

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Loštice  18:00

Boží ochranu pro mladé rodiny

Sobota

27.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční

Penzión 9:00

Za + Vojtěcha, živou a + rodinu

Nedě1le

28.5.

7. neděle velikonoční

Den modliteb za sdělovací prostředky

Moravičany  8:00

Za + P. Josefa Nováka, celou rod. a dvo

Za + Mons. Josefa Olejníka a sestru

Za Marii Přidalovou, manžela, oboje rodiče a živou rodinu

Loštice  9:30

Za Boží pomoc pro syna a vnučku

Palonín     11:00

Za živé a zemřelé farníky

Mitrovice  17:00

za živé a zesnulé obyvatele Mitrovic

 

v Náboženství v Lošticích bude v úterý v obvyklém čase ve 14:30, a náboženství v Moravičanech nebude.

v Děkujeme brigádníkům za kus odvedené práce.   /L/ Brigáda na faře v Lošticích bude v úterý od 15:30hod.

v Mše sv. v kapli sv. Josefa v Mitrovicích bude v neděli 28.5.2017 v 17:00 hod za živé a zesnulé obyvatele Mitrovic.

v Sestry vincentky zvou na duchovní obnovu pro děvčata a svobodné ženy, která se uskuteční v kláštere vincentek na Mendryce u Litomyšle 9.- 11.6.2017.  Duchovně doprovází o. Ján Jakubovič CM. Kdo máte přihlášku doma, nebo jste ještě nepřihlásili děti na „Farní stanování“, které bude v Moravičanech 16.-22. července 2017  odevzdejte ji co nejdříve v sakristii kostela, nebo na faře v Lošticích.

v Pozvání pro mladé na letošní Celostátní setkání mládeže do Olomouce. Do konce května platí zvýhodněná cena. Rodiny zvou na sobotu 19. 8. 2017, kdy pro ně bude připraven celodenní program. Více informací je na vývěsce, nebi na www.olomouc2017.signaly.cz.

v Pořád je možnost přihlásit se na poutní zájezd do Fatimy a Santiago de Compostela. Letecky z Prahy do Lisabonu od 17. – 24. 11. 2017. Cena 18.900,- Kč zahrnuje: letenku, 7x ubytování včetně polopenze, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska i kompletní pojištění. Nahlaste se na faře v Lošticích.

v Sbírka z minulé neděle byla: Loštice 3.088 Kč  / Moravičany 1.659 Kč.  Dnes byla sbírka na potřeby farnosti. Pán ať odmění vaši štědrost.

 

Při všech mších, zvláště nedělních zařadit prosbu:

Dobrý Bože, pošli nám takového pomocného biskupa, který jako dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život.

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc květen:

Modleme se na úmysl papeže Františka, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními a aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.


Modleme se za vyřešení současné vládní krize, aby zavládli myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit.