Informace farností

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

4.

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

26.1.

B

3. neděle v mezidobí

9.2. Palonín 17:00

Moravičany 8:00

Za rod. Krbcovu, Čepovu, Strakovu, dvo a za nemocnou osobu

Za Zdeňka Jarolíma, dvoje rodiče, sourozence, vešk. příb. a dvo

Loštice   9:30

Za rodinu Zdenky

Bíla Lhota 11:00

Za + Karla a Žofii Tilovy, syna Karla, rodiče z obou stran a živou rodinu

Palonín  11:00

Na úmysl dárce

Úter. 28.1.

Z

Úterý 3. týdne v mezidobí

Loštice  7:30

Volný úmysl

Stř. 29.1.

Z

3. týdne v mezidobí

Loštice  17:00

Za + Marii Kudlačkovou

Čtv. 30.1.

Z

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

Moravičany 17:00

Za rod. Nejedlou, rodiče z obou stran a vešk. příb.

Bíla Lhota 17:00

Volný úmysl

Pát. 31.1.

B

Památka sv. Jana Boska, kněze

Loštice  17:00

Za + Františka Rosulka a Boží požehnání pro vnučku

Sob. 1.2.

B

Sobotní pam. P. Marie

Loštice 15:00

pohřeb za + Vlastimila Řmota

Neděle

2.2.

B

Svátek uvedení Páně do chrámu

16.2. Palonín  17:00

Moravičany 8:00

Za  Pavla a Janu Pokorných

Loštice   9:30

představení dětí

Za + Ľudmilu a Antonína Švarcovy, živou a + rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za živou a + rodinu Štenclovu

Pavlov  11:00

Na úmysl dárce

 

  • Moravičanské okrašlovací spolek a farnost Moravičany zvou na cestovatelskou přednášku Kristiána Libanta ‚Moje putování prastarou Gruzií‘ v sobotu 1.2.2020 v 16:00 v komunitním centru Beseda. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na revitalizaci farské zahrady v Moravičanech.
  • /M/ Centrum Beseda zveme na 1. nedělní kavárnu, která se uskuteční v neděli 2. února od 9 do 11 hodin v Komunitním centru Beseda v Moravičanech. Přijďte si posedět a popovídat s přáteli, sousedy, rodinou... Za drobný příspěvek bude k dispozici káva, čaj a občerstvení. Dětský koutek zajištěn. Prosíme dobrovolníky o napečení buchet či něčeho dobrého. Výtěžek z akce půjde na revitalizaci farské zahrady v Moravičanech.
  • Příští neděli, na Hromnice, budou při mši svaté v 9.30 hod. v Lošticích představeny děti, které letos přijmou poprvé Eucharistii.
  • /L/ Farní rada v Lořticích bude ve středu 5.2. v 18:00h.
  • Ženy od 18 do 35 let zveme na Duchovní obnovu do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Obnovu povede P. Ján Jakubovič od 21. do 23. února 2020. Více info na vývěsce.
  • Farní stanování v Moravičanech proběhne v posledním červencovém týdnu a to v termínu 19. - 25. července 2020. Zájemci ať si již rezervují tento čas. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici později.
  • Sbírka na potřeby farnosti z minulé neděle byla: Loštice 3.036 Kč a u betléma 2.547 Kč;  Moravičany 6.706 Kč a u betléma 2.774 Kč.  Bíla Lhota 1.235 Kč a z pohřbu 5.912 Kč.

Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění vaši štědrost.

  • /M/ Zájemci, kteří chtějí na moravičanské Besedě pořádat soukromou, veřejnou či komunitní akci, ať s dostatečným předstihem kontaktují správce - Toma Adamce.
  • Srdečně vás zveme na farní pouť do Arménie i Gruzie. Hlavní informace jsou na vývěsce. Všem přihlášeným posíláme další pokyny se závaznou přihláškou, kterou čím dřív vyplňte a pošlete spolu se zálohou na uvedený účet. Kdyby někdo z přihlášených nedostal přihlášku, ať se co nejdřív ozve p. faráři.   Některé přihlášky skončili ve spamové složce. Počet poutníků je omezen.