Informace farností č. 27.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

5.7.

B

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Hodová slavnost sv. Prokopa

Hodová slavnost sv. Cyrila a Matoděje

Moravičany 8:00

Za rod Bártovu, rodiče z obou stran, Václava a Annu Pokorných, vešk.příb.

Za Jiřího Chmelaře, Ivo Furmánka, za živou a + rodinu Furmánkovu, Chmelařovu a Oborných

Na poděkování za ochranu P. M., za její přímluvu do dalších let a za nem. osobu

Loštice  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Pavlov 11:00

Na úmysl dárce

Bíla Lhota 11:00

Za Blaženu a Metoděje Spurné, živou a + rodinu

Pon. 6.7.

Č

Sv. Maria Goretti, panny a mučednice

Moravičany 8:00

Za + Františka Kupčíka, rodiče, sestru, jejího manžela a dvo

Loštice  9:30

Za živou a + rodinu

Stř. 8.7.

Z

Stř 14.týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Na úmysl dárce

Čtv. 9.7.

Z

Čt. 14.týdne v mezidobí

Bíla Lhota 18:00

 

Pát. 10.7.

Z

Pá. 14.týdne v mezidobí

Loštice  18:00

 

Sob. 11.7.

F

So. 14.týdne v mezidobí

Moravičany 13:00

Pohřební + Josef Vybíral

Neděle

12.7.

Z

15. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice  9:30

Poděkování za 45 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie

Palonín 11:00

Na úmysl dárce

Bíla Lhota 11:00

 


  • V Pavlově je hodová slavnostní mše na sv. Cyrila a Metoděje neděli v 11:00h.
  • /L/ Děkujeme O. Miroslavovi Vaľkovi CM že spolu s námi slavil nejsvětější oběť, stejně děkujeme všem, kteříse jakýmkoliv spůsobem přičinili o naši dněšní slavnost. Všechny vás zveme na farní odpoledne od 15-18h. ve farní zahradě. Čeká nás kotlíkový guláš a zajímavé atrakce pro děti. Výtěžek se použije na další zařízení Prokopky.
  • /M/ Pobožnost u kapličky sv. Cyrila a Mětoděje v polích u Moravičan se letošní rok ruší, kvůli těžkému přístupu a znehodnocení obilnin na poli !!
  • Milovníky památek, krásných míst, Panny Marie a nebo cyklistiky zveme na pouť s fatimskou pobožností ke sv. Antonínovi do malební kaple na Krakovci u Laškova v pondělí 13.7. Zdatnější cyklisté vyrážíme v 16h z Loštic. Ostatní můžou  přijet třeba autem. Pouť začíná v 18:30. Cyklisté musí mít osvětlení a reflexní prvky. Návrat může být za soumraku.
  • Zveme všechny členy Sdružení Zázračné medaile, jeho sympatizantů a všech mariánských ctitelů na pouť do Rajecké Lesné, abychom poděkovali Panně Marii za milosti, které nám zprostředkovává i přes kapli Panny Marie, která v našich farnostech nepřetržitě putuje od lidových misí 2017. Pouť se uskuteční v sobotu 25.července. Přihlaste se co nejdřív u vedoucích společenství Radky Adamcové, Ota Šamánka, nebe u O. Kristiána.
  • Sbírka z minulé neděle Loštice 3.825 Kč; Moravičany 3.642 Kč. Bíla Lhota 822 Kč.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.