Informace farností

Loštice Moravičany Bíla Lhota

45.

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

11. 11.

Z

32. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice 9:30

Za + manžela, jeho rodiče, živou a + rodinu

Bíla Lhota 10:45

Za zemřelou maminku

Palonín 11:00

Na úmysl dárce

Úterý

13. 11.

B

Pam. sv. Anežky České, panny

Loštice 7:30

koncert 18:00

Na úmysl dárce

Středa

14. 11.

Z

Středa 32. týdne v mezidobí

Loštice 17:00

Za + Věru a Josefa Otáhalovy, živou a + rodinu

Čtvrtek

15. 11.

B

sv. Alberta Velikého, učitele církve

Moravičany 17:00

Za manž. Dvořákovy, syny, vnuka, snachu, za manž. Prokešovy a syna, za manž Šafářovy a syna

Bíla Lhota 18:00

Na úmysl dárce

Pátek

16. 11.

Z

Pátek 32. týdne v mezidobí

Loštice 17:00

Na úmysl dárce

Sobota

17. 11.P

B

Památka sv.Alžběty Uherské, řeholnice

Penzion 9:00

Na úmysl dárce

Neděle

18. 11.

Z

33. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, vešk. příb., nemocnou osobu a dvo

Loštice 9:30

Za + dceru Danu Lolkovou, manžela Josefa, obojí rodiče a živou rodinu

Bíla Lhota 10:45

Za + Annu Snášelovou, Františka Snášela a Bohumila Folgnera

 

Pavlov 11:00

Za živé a zemřelé farníky

Farní informace najdete na www.falostice.cz

 

Modleme se na úmysl papeže Františka abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází, a proměňovali veškerou činnost na přípravu setkání s Ním.

 • Dnes v neděli 11.11. bude Charita Zábřeh prodávat devocionálie a křesťanskou literaturu. Příležitost k zakoupení vánočního dárku, nebo přání budete mít na faře v Moravičanech od 9 hodin a v Lošticích v kostele v 10.30h.

 • V letošním roce, slavíme 100 let od konce první světové války. Česká biskupská konference nás vybízí, aby jsme dnes ve 13:30h. zvoněním zvonů uctili památku padlých v 1. světové válce.

 • /L/ Brigáda na pastorační místnosti /zídka/ je v úterý od 13 h. a v sobotu od 9:30h.

  Úklid a zdobení kostela bude každý pátek od 8:00h ranní.

 • Koncert houslového virtuosa mistra Václava Hudečka a jeho hostí s názvem "Má vlast" bude v úterý 13.11.2018 v kostele sv. Prokopa v Lošticích v 18:00h.

 • Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy z náboženskýho prostředí. Zakoupit si je můžete v sakristii. Cena 70 Kč. Podpoříte výstavbu kostela v Brně – Lesné.

 • Posezení u farní zabíječky bude v Moravičanech v sobotu 24.11.

  Obnovu lidových misií bude od středy do neděle 28.11-2.12.2018.

 • Sbírka na charitu z minulé neděle byla v Lošticích 3.300 Kč, na pastorační místnost přispěli dárci sumami .... V Moravičanech 9.669 Kč a v Bíle Lhotě 1.897 Kč.

  Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.