Informace  farností č. 50.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

 

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

10.12.

F

2. neděle adventní

25.12.  Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za živé a zemřelé farníky

Loštice  9:30

Za Antonína Komárka a oboje rodiče

Bíla Lhota  11:00

Za + Danu Sablíkovou, živou a + rod. Vaňákovu a Pejcharovu

Pavlov  17:00

 

Úte. 12.12.

F

p. Marie Guadalupské

Loštice 6:30

roráty

 

Stř. 13.12.

B

Pam. sv. Lucie, muč.

Loštice  17:00

Za + Danušku Knappovou

Čtv. 14.12.

B

Pam. sv. Jana z Kříže, uč.c.

adorace  16:30 Moravičany 17:00

 

Bíla Lhota 18:00

 

Pát. 15.12.

B

po 2. neděli adventní

adorace  16:30

Loštice  17:00

Za + Květu Švecovou, živ. a + rodinu

Sob. 16.12.

F

po 2. neděli adventní

Zpověď  9:30

Penzion 10:00

Na poděkování za vyslyšené modlitby

Neděle

17.12.

R

3. neděle adventní

neděle Gaudere

26.12.  Palonín  11:00

Moravičany 8:00

 

Loštice  9:30

Za + Františka a Marii Belžíkovy a dceru Marii

Bíla Lhota  11:00

 

Palonín  11:00

Za živé a zemřelé farníky

Farní informace najdete na www.falostice.cz Viď. také veřejná facebooková skupina Farnost Loštice

  • /L/ Vánoční hvězda je připravena k vyzvednutí na faře v Lošticích.
  • /L/ V době adventu vás srdečně zveme do kostela sv. Prokopa v Lošticích na rorátní mše svaté s očekáváním svítání nového dne ještě dva úterý v 6:30 tak, abyste stíhali do školy i do práce.  Po mši svaté vás zveme na společnou snídani do Prokopky.
  • Nabízíme církevní a občanský stolní kalendář ,,Celý rok 2024 s Marií‘‘ v sakristii cena 80 Kč.
  • Sbírky z minulé neděle:  Loštice 3.338 a dar 2.000 Kč,    Moravičany 2.073 Kč,    Bíla Lhota 1.273 Kč.   Dnes je sbírka na potřeby farnosti.   Pán ať odmění vaši štědrost.

Vánoční zpověď: - Bíla Lhota    čtvrtek  21.12.  16:30-17:00

sobota  23.12.  16:00-17:00

- Loštice          středa   20.12.  16:00-17:00   zpovídá Metoděj Hofman

pátek    22.12.  16:15-17:00   s adorací

sobota  23.12.  16:00-17:00   zpovídá Metoděj Hofman

- Moravičany  čtvrtek  21.12.  16:00-17:00   zpovídá Petr Souček

sobota  23.12.  16:15-17:00   s adorací

Kromě toho zpovídáme vždy v týdnu půl hod. před každou mší sv. a podle potřeby i po mši.

Vánoční mše:

Farnost / kostel

23. 12.

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1.1.2024

Loštice/sv. Prokopa

15-17 zpověď

17:00

16:00 dětská

21:00

9:30

9:30

9:30

9:30

Moravičany/sv. Jiří

16:15-17 zpo.

17:00

20:00

8:00

8:00

8:00

8:00

Pavlov/sv. Cyrila Metoděje

X

X

11:00

X

11:00

X

Palonín/sv. Josefa

X

X

X

11:00

X

11:00

Bíla Lhota/sv. Kateřiny

16-17 zpověď

17:00

16:00 dětská

11:00

11:00

11:00

11:00

Předvánoční koncerty 2023:

- Palonín         14.12.  úterý       16:00  místní děti z MŠ a ZŠ a pěvecký sbor Carmen

- Pavlov          17.12. neděle      ?  :00  pěvecký sbor Carmen

- Bíla Lhota    20.12. úterý         16:00  ZŠ Bíla Lhota

/L/ Stavění betléma a stromků, zdobení a úklid kostela v Lošticích bude ve čtvrtek 21. 12. od 7:30 h. Kdo můžete, přineste prosím chvojí, nebo něco podobného na výzdobu kostela.