Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

18.3.

5. neděle postní

Smrtná

Moravičany 8:00

Za Františka Pišla, rodiče sourozence

Za rod. Krbcovu, Strakovu, Čepovu, za nemocnou osobu a dvo

Za Tomáše kard. Špidlíka, za Josefa Adamce, Šincla – otce a syna,

Josefa Horáka, Hirta, Höniga a Josefa Sedláře

Loštice  9:30

Za + Alžbětu Konečnou, manžela a živou rodinu

Palonín  11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí

19.3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie

Loštice 17:00

Za živou a + rodinu

Moravičany 18:00

Úterý

20.3.

Úterý po 5. neděli postní

Středa

21.3.

Středa po 5. neděli postní

Loštice 17:00

zpovídání 15:00 -16:50

Za + Ladislava a živou rodinu

Čtvrtek

22.3.

Čtvrtek po 5. neděli postní

Moravičany 18:00

zpovídání 16:30 -17:50

Za + Josefa Nováka, celou rod. a dvo

Za Mons. P. Josefa Olejníka a sestru

Za Zdeňka Jarolíma, dvoje rodiče sourozence a dvo

 

Pátek

23.3.

Pátek po 5. neděli postní

Loštice 18:00

Za + Josefa a Helenu Královy, živou rodinu a dvo

Sobota

24.3.

Sobota po 5. neděli postní

Penzion  9 .00

Za + syna a živou rod.

Neděle

25.3.

Květná neděle

Moravičany 8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a požehnání do dalších let, přímluvu P. Marie a za rod. Kunstfeldovu a Bílých

Loštice  9:30

Volby do farní rady

Za + Libuši Heidenreichovou

Pavlov   11:00

Za živé a zemřelé farníky

 

 • V pondělí na slavnost sv. Josefa bude mše sv. v Lošticích v 17:00  a v Moravičanech v 18:00h.  V úterý ráno mše sv. nebude.
 • /L/ Náboženství v tomto týdnu máme v obvyklém čase.
 • /L/ Předvelikonoční zpovídání – středa, od 15:00. Mše sv.  17:00,  P. Metoděj Hofman.

V pátek v tomhle týdnu měníme začátek večerních mší sv. v Lošticích na 18:00h.

 • /M/ Předvelikonoční zpovídání bude ve čtvrtek od 16:30.  Ve čtvrtek také měníme začátky večerních mší na 18:00.  Zpovídání i mši sv. bude mít O. Petr Souček z Mohelnice.
 • /L/ Předvelikonoční úklid kostela v Lošticích bude tuhle sobotu 24.3. od 8hod. ráno.

Když máte možnost přinést zelené listy na výzdobu kostela, přineste je prosím do středy Velkého týdne.

 • VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY  / EKONOMICKÁ BUDE JMENOVANÁ/ :

/L/ Příští neděli budou volby do pastorační rady. Volí se ze seznamu 16, který je ve vývěsce kostela. Volit budete tři členy, dva členy jsou delegováni za Pavlov a Palonín a zbylé dva členové budou jmenováni farářem. Ekonomická rada bude následně jmenována podle statutů olomoucké arcidiecéze. Volit může každý člen farnosti, starší 15 let.

 • /M/ Z voleb ukončených v neděli 11.3. vzešla v Moravičanech tato nová pastorační rada:

Volení členové:   Jiří Hroch,  Jan Adamec ml.,  Radka Adamcová,

Jmenovaní členové:   Josef Bílek,  Ladislav Nejedlý,  Ing. Antonín Adamec,

Delegovaní členové:  Jan Gottwald st. /Doubr.,  Jiří Bárta /Mitr.,  Tomáš Adamec /mládež

Ekonomická rada: Jednoho ze svých členů jmenuje pastorační rada,  Ing.Vladimír Zacpal,  Ing.Oldřich Sultus,  Vlasta Čepová

První zasedání moraivčanské farní rady plánujeme čtvrtek 5.4.2018

 • /L/ Svěcení křížů bude během mše sv. na Květnou neděli.
 • Zveme všechny farníky na živou křížovou cestu ulicemi Moravičan na Velký Pátek. Začátek je ve 12:00 u kaple sv. Floriána.¨
 • VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:

v Lošticích na Zelený čtvrtek 18:00,   Velký pátek 15:00,    Bílou sobotu - Vigilie v 19:00.

v Moravičanech na Zelený čtvrtek 18:00,   Velký pátek 17:00,   Bílou sobotu - Vigilie v 19:00.

 • Povzbuďte dospělí, kteří ještě nemají svátosti a mají zájem o přijetí svátosti křtu, nebo sv. přijímání, ať nahlásí své jméno a telefonní kontakt. S přípravou se začne ve Velikonočním období.
 • Doplnění a oprava termínů letních akcií:

-         Farní stanování v Moravičanech: 8. - 14. července 2018

-         Pouť z Moravičan a Loštic do Křtin (vhodné pro všechny: pěšky, na kole nebo autobusem): 25. - 27. července 2018 (závěrečná poutní mše sv. bude v pátek 27. července ve 14:00 ve Křtinách)

-         Mládežnicko turistický a poznávací výlet na Slovensko: 20.-25. srpna 2018

-         Dětský příměstský tábor v Lošticích: 27.-31. srpna 2018

 • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti byla v Lošticích 3.642 Kč a v Moravičanech 3.647 Kč.    Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.