Informace farností

Loštice Moravičany Bíla Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

15.7.

Z

15. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za Věru Homolákovou, dvoje rodiče, za rod. Eduarda Patáka a za nem. osobu

Za požehnání pro Terezku Horníčkovou

Loštice 9:30

Za + Františku, živou a + rodinu

Bíla Lhota 10:45

Na úmysl dárce

Pavlov 11:00

Za živé a + farníky

Pondělí

16.7.

B

Panny Marie Karmelské

--

 

Úterý

17.7.

Z

Úterý 15. týdne v mezidobí

Loštice 7:30

Za Boží pomoc a ochranu pro vnuka

Středa

18.7.

Z

Středa 15. týdne v mezidobí

Loštice 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

19.7.

Z

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

Moravičany 18:00

Za rodiče Bártovy z obou stran, vešk. příb. a dvo

Bíla Lhota 17:00

Na úmysl dárce

Pátek

20.7.

Z

Pátek 15. týdne v mezidobí

Loštice 18:00

Za + Vojtěcha a jeho živou rodinu

Sobota

21.7.

Z

Sobota 15. týdne v mezidobí

Loštice 11:00

pohřební

Za + Matii Fišnarovou

Neděle

22.7.

Z

16. neděle v mezidobí

Moravičany 8:00

Za rod. Krbcovu, Strakovu, Čepovu, za nem. osobu a dvo

Za Tomáše kard. Špidlíka

za Annu Vybíralovou, rodiče Poštlokovy, Vybíralovy a dvo.

Loštice 9:30

Za + Hanu Malíkovou, živou rodinu a dvo

Bíla Lhota 10:45

Na úmysl dárce

Palonín 11:00

Za živé a + farníky

Modleme se na úmysl papeže Františka na měsíc červenec, aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byli obdárováni pokojem a mírem.

 

 

  • Mše sv. v Bíle Lhotě ve čtvrtek 19.7. bude v 17:00h. Od Hrabí přijíždí autobus 16:48 a odchází 17:37

  • Brigáda na pastorační místnosti bude v úterý, ve středu a v pátek od 13:00h.

  • Pouť z Moravičan do Křtin začíná ve středu 25.7. Na mši sv. v 8:00h v Moravičanech bude  požehnání poutníků. Autobus v pátek 27.7. dopoledne. Přihlašování probíhá v kostele v Moravičanech a v Lošticích.

  • Zveme na přednášku "František Kruš, učitel z Moravičan a rodina Faltýnkova z Ochozu". Historik Petr Pokorný nám přiblíží příběh rodiny, která ukrývala protinacistického odbojáře. Přednáška, která se uskuteční 25.7.2018 v obecním domě v Ochozu u Konice v 18:00h, je součástí programu pěších poutníku z Moravičan do Křtin. Můžete na ni přijít i po vlastní osi.

  • Zveme především našich farností a lidi jim blízke na poutní zájezd do Svaté Země a Petry v Zajordánsku v době jarních prázdnin 8.-16.3.2019. Odjezd z Loštic na letište do Prahy bude autobusem v pátek v odpoledních hodinách. Podrobní info o celém zájezde si můžete vzít na stolku. Zájemci hlaste se co nejdříve, abychom mohli nabídnou zbylá místa dalším zájemcům. Nahlásit se můžete na faře v Lošticích, nebo u Honzu Adamce ml. v Moravičanech.

  • Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně - Lesné.

  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.870 Kč, v Moravičanech 1.826 Kč a v Bíle Lhotě 987 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.