Informace  farností č. 20.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

19.5.2024

Č

Slavnost Seslání    Ducha Svatého

2.6. Loštice procesií 9:30

Doubravice 15:00

Moravičany 8:00

Za rod. Adamcovu, Nikodémovu, Kubánkovu, Válkovu, Fritscherovu, Kuchaříkovu a Horákovu

Za Pavla Prucka, celou jeho rodinu a dvo

Loštice  9:30

 

Bíla Lhota  11:00

Za + Ludmilu Kohoutkovou, živou a + rodinu Kohoutkovu a Františkovu

Palonín  18:00

 

Úte. 21.5.

Z

7. týdne v mezidobí

Loštice 7:30

Za dvo, na které nikdo nepamatuje

Stř. 22.5.

B

Sv. Rity z Cascie, řeholn.

Loštice 18:00

Za živou a + rodinu a na poděkování

Čtv.23.5.

B

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Bíla Lhota  17:00

Za+ rodiče Štenclovy a živou rodinu

Moravičany 18:00

Za rodiče Bártovy z obou stran, vešk. příb. a za Zdenku Rulíškovou

Pát. 24.5.

Z

7. týdne v mezidobí

adorace  17:30

Loštice 18:00

 

Sob. 25.5.

B

Sobotní pam. P. Marie

Penzión 9:00

 

Moravičany 11:00

Pohřební mše + Matylda Hennerová

Neděle

26.5.2024

B

Slavnost Nejsvětější Trojice

9.6. Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Čepovu, Krbcovu, Jílkovu, Braunovu, Špalkovu a dvo

Za Miroslava Strouhala, živou a + rodinu

Loštice  9:30

Za živou a + rodinu Štenclovu a Geppertovu

Bíla Lhota  11:00

Na úmysl dárce

Mitrovice 17:00

Za živé a + obyvatele Mitrovic

Farní informace najdete na www.falostice.cz Viď. také veřejná facebooková skupina Farnost Loštice

 • Děkujeme brigádníkům za vysázení jiřinek i za práce na vymalování předsíně kostela.
 • Náboženství bude v obvyklém čase a příprava na přijímání bude v úterý v 18  h.
 • Příští, poslední květnovou neděli 26. 5. v 17 hod, zveme na výroční mši ke kapličce do Mitrovic, která je sloužena za všechny živé a zemřelé obyvatelé Mitrovic.
 • /L/ Farní rada v Lošticích bude ve středu 22. 5. v 18:45 h. v Prokopce.
 • Slavnost Božího Těla a Krve bude v Moravičanech slavena ve čtvrtek 30.5. v 18h.,  v Lošticích a Bíle Lhotě v neděli 2.6.  Prosím, kdo můžete, zapojte se do přípravy a průběhu slavnosti.
 • Členové Matice Svatohostýnské z Loštic a Moravičan zvou na celodenní pouť na Svatý Hostýn v sobotu 1. června.  Autobus vyveze poutníky na horní parkoviště až k bazilice.  Předpokládaná cena za dopravu bude v závislosti od obsazenosti autobusu kolem 220 Kč.  V autobusu je ještě několik volních míst.  Nahlásit se můžete na tel. 602732055.
 • Letos zveme na Noc kostelů do kostela sv. Jiří v Moravičanech v pátek 7. 6. večer.
 • Blíží se blahořečení Jana Havlíka, seminaristu Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul, které se uskuteční 31.8.2024 v národní bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně.  Zástupcem sv. otce Františka bude kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikasteria pro kauzy svatých.  Janko Havlík se narodil v Dubovciach jen 10 km od moravských hranic u Hodonína a většinu svého 11 letého vězení si odpracoval v Jáchymovských dolech.  V sobotu 31. srpna budeme organizovat pouť na jeho blahořečení do Šaštína, co je jen 20 km od jeho rodiště.  Rezervujte si tento datum.  Bližší informace upřesníme později.
 • Příměstský tábor v Lošticích bude letos o den kratší, od pondělí do čtvrtka 26.-29. 8. 2024. Protože v pátek už bude příprava na blahořečení.
 • Sbírky z minulé neděle: Loštice 3.687 Kč,   Moravičany 2.418 a příspěvek na faru z Pekařských slavností 7.200 Kč,   Bíla Lhota 1.702 Kč.   Dnes je sbírka na církevní školy.   Pán ať odmění vaši štědrost.

 

 • V úterý 4. 6. je pouť kněží na vlastní posvěcení na Svatý Hostýn.
  • Pout k Marii Gorety, 9h. adorace v Pobučí 15.6.
  • mše sv. Pavlína kaplička u Palonína 16.6. v 11h