Informace   farností

Loštice Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

24.9.

Ze slavnosti sv. Vincence de Paul, zakladatele CM

s požehnáním misijních křížů

Moravičany 8:00

Za Jaromíra Martince, manželku, rod. Hrubou, vešk. příb., za nemocnou osobu a dvo

Za Josefa Kroupu, rod. Kroupovu a Brtníčkovu

Za Věru Homolákovu, dvoje rodiče, nem. osobu a za rod Eduarda Patáka

Loštice 9:30

Za živou a + rod. Horčičkovu a Hradilovu

Pondělí

25.9.

Pondělí 25. týdne v mezidobí

Pouť na Sv. Kopeček

Úterý

26.9.

Úterý 25. týdne v mezidobí

kněžský den v OL

Loštice 7:30

za + rodiče Fuňkovy

Středa

27.9.

Památka sv. Vincence zakladatele CM

Loštice  18:00

Za + babičku Aloisii Červinkovou

Čtvrtek

28.9.

Slavnost sv. Václava, patrona olomoucké arcidiecéze

Moravičany 8:00

Na úmysl dárce

Za živou a + rod. Krbcovu, Strakovu, Čepovu, + Tomáše kar. Špidlíka a za nem. osobu

Za živou a + rod. Wiedermanovu, Blektovu, Šmoldasovu, Peřinovu a Lotockých

Loštice  9:30

Ekumenická bohoslužba 14:30

Za živé a + obyvatele Obectova

Pátek

29.9.

Svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů

Moravičany 16:00

Na úmysl celebranta

(Radek Maláč)

Loštice  18:00

Zatím volný ůmysl

Sobota

30.9.

Památka sv. Jeronýma, učitele církve

Penzión 9:00

za + rodiče Lexmaulovy

Neděle

1.10.

26. neděle v  mezidobí

Začíná měsíc modlitby sv. růžence

Moravičany 8:00

Za Oldřicha Hornischera, rodiče z obou stran, vešk. příb. a dvo

Za rod. Furmánkovu, Chmelařovu, vešk. příb. a dvo

Loštice 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Palonín 11:00

Na úmysl dárce


  • Veliký dík patří všem misionářům, hospodyňkám, zpěvákům a hudebníkům, kostelníkům a zvoníkům a spoustě dalších lidí, kteří pomáhali při misiích, ale zvláště těm, kteří se za misie a misionáře modlili, protože jejich modlitby jsme cítili tak blízko.
  • Zítra, v pondělí 25. září jedeme na pouť na Svatý Kopeček u Olomouce poděkovat za všechny milosti Panně Marii Fatimské. Vyrážíme autobusem od fary v Lošticích ve 14:30, z Moravičan z Návsi 14:40. V 16:00 přivítání sochy, růženec, výklad "Fatima naše naděje", 18:00 mše sv.
  • Husův sbor nás srdečně zve na Slavnost sv. Václava 28.9.na Ekumenickou bohoslužbu. Začátek slavnosti je 14:š0 v husitském kostele v Lošticích.
  • Náboženství ještě musíme sladit s kroužky žáků. Začneme od října.
  • Na kostele v Moravičanech jsme opravili krytinu na střeše.   Brigáda na stavbu lešení na půdu bude v sobotu od 8 hod.
  • Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 3.538 Kč a v Moravičanech 2.195 Kč.

Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.