Informace farností č. 38.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

Neděle

20.9.

Z

25. neděle v mezidobí

4.10.  Palonín  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Sovovu, Čulíkovu, Neborovu, Čecháčkovu, Neborovu, Kozelkovu, Prchalovu a dvo

Za rod. Krbcovu, Čepovu, Strakovu, nemocnou osobu a dvo

Za Josefa a Boženu Kroupovy, a rod. Brtníčkovu

Loštice  9:30

Za + Marii Kudláčkovou, živou a + rod.

Bíla Lhota 11:00

Za živou a + rodinu Navrátilovu

Palonín   18:00

Za živé a zemřelé farníky

Po. 21.9.

Č

Svátek sv. Matouše, ap.

Loštice 7:30

 

Út. 22.9.

Z

25. týdne v mezidobí

---

---

Stř. 23.9.

B

Pam. sv.Pia z Pietrelciny.

Loštice  18:00

 

Čtv. 24.9.

Z

25. týdne v mezidobí

Bíla Lhota 17:00

 

Moravičany 18:00

Za živou a + rod. Kunstfeldovu a dvo

Pát. 25.9.

Z

25. týdne v mezidobí

Loštice  18:00

Za + Miroslava a rodiče

Sob. 26.9.

Č

Sv. Kosmy a Damiána

--

--

Neděle

27.9.

B

Slavnost sv. Vincenta de Paul CM

11.10.  Pavlov  11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, nem. osobu

Na úmysl dárce

Loštice  9:30

Poděkování P.Bohu za 30 let manželství a požehnání pro celou rodinu

Bíla Lhota 11:00

Za Františka a Annu Snášelovy

Pavlov   11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí 28.9.

Č

Slavnost sv. Václava, patrona českého národa a olomouckého chrámu

Moravičany 8:00

 

Loštice  9:30

 

Bíla Lhota 11:00

 

 

  • Příští neděli slavíme svátek sv. Vincenta de Paul, zakladatele CM.
  • 20 let příchodu CM do Loštic oslavíme v neděli 4. října 9:30. Slavnostní kazatel P. Pavol Kavec CM, který aj s Fr. Jozefom Števicom CM před 20 lety přebírali tuto farnost. Odpoledne v 15hod, když nám to karanténní podmínky dovolí, bude farní posezení.
  • Stolní kalendáře, z výstavby kostela v Brně – Lesné, si můžete zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč
  • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti Loštice 3.856 Kč; Moravičany 5.726 Kč,  Bíla Lhota 1.042 Kč.    Příští týden je sbírka na Boží hrob.

Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.