Informace farností č. 47.

Loštice Moravičany Bíla  Lhota

Den

B

liturgický kalendář

Místo - čas

Úmysl mše svaté

 

Neděle

21.11.

B

Slavnost Ježíše         Krista Krále

obnova zasvěcení lidstva

5.12. Pavlov 11:00

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, vešk. příb., dvo a za nemocnou osobu

Za Annu a Josefa Vybíralovy, rod. Poštulkovu, Vybíralovu, syna Josefa a dvo

 

Loštice  9:30

Za + Jiřího Nátěstu a rodiče, s prosbou o požehnání pro živou rodinu

 

Bíla Lhota 11:00

Za + manžele Novákovy a Justinku Rašnerovou

 

Pavlov  17:00

Za živé a zemřelé farníky

 

Út. 23.11.

Z

34. týden v mezidobí

Loštice  7:30

Za + tatínka

 

Stř. 24.11.

Č

Pam. sv. Ondřeje Dung Laca a druhů mučedníků

Loštice  17:00

Červená středa

Za + Aloise Havlíčka a + rodinu Černých

 

Čtv. 25.11.

Č

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Moravičany 17:00

Za rodiče Bártovy z obou stran, vešk. příb. a dvo

 

Bíla Lhota 18:00

 

 

Pát. 26.11.

Z

34. týden v mezidobí

Loštice  17:00

Za + Marii Malíkovou, manžela a dceru

 

Sob. 27.11.

B

Neposkvrněná P. Maria, Zázračné medaile

Penzion  10:00

Za dceru Evu a živou rodinu

 

Neděle

28.11.

F

1. neděle adventní

požehnání adventních věnců

12.12. Palonín 11:00

Moravičany 8:00

Za Svatopluka Krbce, živou a + rodinu,  vešk. příb. a dvo

 

Loštice  9:30

Za + Petru Nejezchlebovou

 

Bíla Lhota 11:00

Za + Hedviku a Miroslava Navarovy, živou a + rodinu Navarovu, Dostálovu a Sloukovu

 

Palonín 17:00

Za živé a zemřelé farníky

 


  • Připojíte se k charitativní sbírce Vánoční hvězdě, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s.  Závazní objednávku pište na objednávkový list n  a stolku.  Cena vánoční hvězdy je: malá 60 Kč, velká 120 Kč. Vyzvednout si je můžete v pátek 26. 11. 2021 v Moravičanech na Besedě 16-18h. a v Lošticích taky v pátek 26.11. po mši v Prokopce od 17:40h.
  • Sbírku pro děti a chudé, ohrožené už 7 let trvající válkou na Ukrajině, můžete podpořit na číslo účtu: FIObanka 2901729260/2010, nebo přímo v kostele do označené pokladničky, do čtvrtka 2.12.2021.  Více na plakátku, nebo na www.chubniadeti-ukrajina.sk
  • Nabízíme dva typy stolních kalendářů r. 2022 Krása gotických chrámů a s kreslenými vtipy z náboženského prostředí na podporu kostela v Brně – Lesné. Cena obou je 60Kč.
  • Sbírka na Charitu z minulé neděle: Loštice 6.373.   Moravičany 12.822 Kč.   Bíla Lhota 1.592 Kč.    Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.   Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

 

Od pondělí 22. 11. začnou platit nová epidemiologická opatření. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.

Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Dále platí dřívější povinnost nošení roušek: Ve všech ostatních vnitřních prostorech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme dodržování rozestupů, nošení roušek a dezinfekci u vchodu.