Misie: Česko–španělská spolupráce v nové evangelizaci


Již od roku 2004 existuje mezinárodní spolupráce mezi Slovenskou a Zaragozskou (španělskou) provincií otců vincentinů v oblasti misií, ať už se jedná o misie domácí - lidové nebo zahraniční. Letos jsme se společně zúčastnili postmisijní duchovní obnovy ve farnosti Javali Nuevo poblíž města Murcia, které se nachází v jižní části Španělska.

Cílem obnovy bylo zaměřit se na jednotlivé skupinky laiků, kteří se během uplynulého roku pravidelně setkávali. Dalším neméně důležitým cílem bylo věnovat čas nemocným a udělit jim svátosti (farnost vychází vstříc trpící církvi – modlí se za uzdravení a přináší nemocným jako velkou posilu svátosti). Vyvrcholením celé obnovy bylo zahájení vincentinského katechumenátu (mladí věřící se rozhodli prohlubovat svou víru a v duchu sv. Vincence sloužit místní a univerzální církvi).

Misie Krista nekončí, ale má pokračovat a díky Bohu v této farnosti také pokračuje. Děkujeme Pánu za všechny, kteří přijali tuto výzvu a rozhodli se horlivě zapojit do díla nové evangelizace. Ať je pro ně všechny sám Bůh věčnou odměnou.

 

 

P. Stanislav Bindas, CM - misionář