Seznam kněží

 

HISTORIE NABÍZÍ SEZNAM KNĚŽÍ, KTEŘÍ LOŠTICKÝM VĚŘÍCÍM SLOUŽILI :

 

1406                       Jan Ješek z Poruby

1562                       Vít Městský , protestantský pastor

1576                       Pavel Daufey, protestantský pastor

1581                       Jan Lipovnický, protestantský pastor

1585                       kazatel Václav

1587 - 1597             Vít Silvius Uberinus, protestantský pastor

1597 - 1619             Matouš Simelius, protestantský pastor

1619 - 1624             Jan Turnovský, protestantský pastor

1624 - 1630             P. Jakub Brassovius, excurrendo z Moravičan

1630 - 1642             P. Jiří Kossicius, 1642 - obsazeno Švédy, uchýlil se na faru v Zábřehu

1644 - 1649             po zaplacení výpalného se vrací Kossicius do Moravičan

1649 - 1651             P. Karel Ignác Albert, administrováno z Mohelnice

1654 - 1656             P. Matěj Ignác Schonfeld z Heraltic, excurrendo z Moravičan

1656 - 1669             P. Jiří Ignác Gallovský, excurrendo z Moravičan

1663             P. Valentýn Bernard Jestřebský, první kaplan loštický, přišel ze Střelic, rodák z Vev. Bitýšky

1669 - 1697             P. Jiří Jan František Pavlovský, přišel z Náměště, rodák ze Šaratice, slovácko

1697 - 1701             P. Rudolf Foltýnek, přišel z Velkých Němčic, zemřel ve věku 37let

1701 - 1714             P. Ondřej Alexius Mlčák, přišel ze Zvole, rodák z Kelče

1714 - 1758             P. Karel Leopold Jaich, kaplan ze Zvole, rodák ze Svitav

1758 - 1759             P. Ondřej Sperling

1759 - 1665             P. Jiří Čepl

1766 - 1779             P. Jan Pudil

1780 - 1788             P. Jan Ehrenberger

1788 - 1804             P. Jan Crha

1804 - 1822             P. Filip Sommer

1822 - 1844             P. František Grener

1844 - 1851             P. František Srba

1851 - 1891             P. Jan Urban

1892 - 1923             P. Jan Kašpar, katecheta Václav Kubíček, kaplan Antonín Skácel

1923 - 1934             P. Antonín Skácel, kaplani : P.Josef Malíček, František Srovnalík

1934 - 1935             P. Vacat, kaplan Josef Malíček, druhý kaplan P. Adolf Konvička

1935 - 1966             P. Josef Malíček, kaplan Andreas Ignatius a P. Karel Hradilík

1966 - 1991             P. Josef Černý, přišel z Velkých Losin, rodák z Čechovic

1991 - 2000             P. Jaroslav Šíma, excurrendo z Dubicka

2000 -                     P. Pavol Kavec CM, rodák z Rajca (SK ), přišel z Bijacoviec ( diecéze Spiš, SK ), člen Misijní společnosti sv. Vincence de Paul

2000 - Fr. Jozef Števica CM, řeholní bratr, rodák z Noroviec (SK), přišel z Bijacoviec (diecéze Spiš, SK), člen Misijní společnosti sv. Vincence de Paul

2005 - P. Stanislav Bindas CM, kaplan a ředitel misijního týmu, rodák z Pakostova ( SK )

2006 - 2009 - P. Pavol Vandžura CM, kaplan a člen misijního týmu, rodák z Rozhanoviec ( SK )

2009 - P. Ľubomír Konfederák CM, kaplan a člen misijního týmu, rodák z Milhostova ( SK )

2011 - P. Miroslav Obšivan CM, Správce Farností, rodák z Teplička nad Váhom ( SK )