Pastorační plán farnosti Moravičany 2016

 

Nový pastorační plán farnosti Moravičany 2016

 

Měsíc

Akce

Datum

Leden

Tříkrálová sbírka

8.-9.1.2016 (pátek, sobota)

Prohlídka Mohelnického betlému

16.1.2016 (sobota)

399. výročí založení Misijní společnosti (účast arcibiskupa Jana)

24.1.2016 8:00 hod. (neděle)

Oslava 60 roků br. Jozefa

30.1.2016 (sobota)

Únor

Popeleční středa

10.2.2016 16:30 (středa)

Březen

Adorace na téma Milosrdenství; doprovází schola  Jiřinky

12.3.  17:00  (sobota)

Křížová cesta ulicemi Moravičan

25.3.2016  12:00 (pátek)

Adorace u Božího hrobu

26.3.2016  12:00-18:15

Duben

Jarní putování k Boží muce v Žadlovickém parku

16.4.2016 14:00 (sobota)

Adorační den

23.4.2016 12:00 adorace

18:00  mše sv.     (sobota)

Slavnost sv. Jiří –hodová mše svatá

24.4.2016 (neděle)

Květen

Pouť do severní Itálie

8.-14.5.2016 (neděle-sobota)

Žehnání polím a zahradám

19.5.2016 (čtvrtek)

Exercicie- manželské páry

21.5.2016   Mendryka

Mše svatá  v Doubravicích-kaple Nejsvětější Trojice

22.5.2016 14:00 (neděle)

Slavnost Těla a krve Páně-průvod družiček

26.5.2016 (čtvrtek)

Mše sv.  v Mitrovicích v kapli Jana Nepomuckého

29.5.2016 17:00 (neděle)

Červen

Pouť  ke kapli  sv. Josefa v lese Doubrava

12.6.2016 14:00 (neděle)

Červenec

Pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2016  14:00  (úterý)

Srpen

Exercicie pro mládež

17.-20.8.2016 v Deštné

Září

Farní den

10.9.2016 14:00 (sobota)

Děkanátní pouť do Olomouce

17.9.2016 (sobota)

Poděkování Bohu za letošní úrodu

18.9.2016 18:00 ( neděle)

Slavnost sv. Vincenta de Paul, zakladatele Misijní společnosti

25.9.2016 8:00 (neděle)

Slavnost sv. Václava

28.9.2016 8:00 (středa)

Říjen

Pouť k sv. Františku -Loštice

1.10.2016 14:00 (sobota)

Listopad

Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

2.11.2016 16:45 (středa)

4. Farní zabijačka v Lošticích

26.11.2016 (sobota)

Prosinec

Zimní pouť k sv. Barborce -Loštice

3.12.2016 14:00 (sobota)

Sv. Mikuláš

4.12.2016 9:00 (neděle)

Farní výlet do Olomouce

10.12.2016 (sobota)

Společné udělování svátosti pomazání nemocných

18.12.2016 8:00 (neděle)

Změna programu vyhrazena. Děkujeme Vám za pochopení!

 

P. Kristián Libant, CM

administrátor