125 let varhan v Moravičanech


VARHANY jsou královský  a zároveň nejsložitější hudební nástroj.Předchůdcem varhan byla panova flétna a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování a zdokonalování dala vznik nástroji, který zdobí katedrály stejně jako malý venkovský kostelík. Pro varhany psali skladatelé všech dob: v období baroka J.S.Bach, v období romantismu Antonín Dvořák, v moderní hudbě Petr Eben. Každá doba měla slavné varhaníky i stavitele těchto nástrojů. První zmínka o varhanách v Moravičanech je z roku 1689. Ty, které dnes zdobí farní kostel sv. Jiří postavil v roce 1885 Karel Neusser z Nového Jičína a vysvěceny byly 2. srpna. Ke cti a slávě Boží na ně hráli varhaníci úctyhodných 125 let! ( 1885 - 2010 ) Dovolíme si připomenout in memoriam pí Marii Bednářovou, která byla zdejší zasloužilou varhanicí více než 70 let. Tyto varhany zde stojí naprosto v původní podobě dodnes. Jejich restaurování probíhalo v roce 1965, pak  částečně v roce 1990. Poslední, generální oprava byla provedena v roce 2010. Byla restaurovaná cela varhanní skříň dle původního vzoru firmou Petr Bittner za Staříče. Varhanář Jiří Krátký z Ostravy se postaral o restaurování hracího stolu. Generální údržbu nástroje provedl za velké pomoci místních farníků Petr Strakoš z Fryčovic. Varhany ve farním kostele mají dva manuály a 1016 píšťal. Práce na opravě trvaly 3 měsíce a vyžádaly cca 350 tisíc Kč.

V neděli 5. září se začala psát další fáze historie varhan u sv. Jiří. V 9 hodin sloužil mši sv. v zcela zaplněném kostele P. Pavel Kavec CM. Po promluvě, ve které zdůraznil potřebu vděčnosti pak varhany požehnal. Ve 14 hodin začal Slavnostní varhanní koncert. U klávesnice se vystřídali: Marek Kozák, Petr Strakoš, Hana Bednářová, Petr Holiš, Jiří Krátký a organolog arcidiecéze olomoucké Jan Gottwald. Moderátor koncertu v závěru všem poděkoval za perfektní atmosféru. Po skončení koncertu pak byli všichni pozváni na farní dvůr, kde je čekalo příjemné posezení, občerstvení a klábosení. K dobré náladě přispěla pod taktovkou Petra Strakoše Dechová hudba z Fryčovic. Děkujeme všem sponzorům za finanční pomoc a také každému , kdo nestál v přípravě těchto krásných dnů bokem, ale přiložil ruce k společnému dílu!

Pastorační rada ŘKF Moravičany