Zvony v kostele sv. Jiří


Jsou umístěny ve třetím patře věže kostela. Za 1. světové války byly z kostela vzaty dva zvony. Zvon zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie vážil 8q z roku 1718. Druhý zkonfiskovaný zvon, vážící 4q z roku 1727. Zůstal jen zvon sv. Jiří z roku 1573. V roce 1928 byly pořízeny dva zvony. První z nich, vážící 857 kg s nápisem: „Marii Panně, Neposkvrněné Královně míru, zasvěcuje Terezie Jílková č. 63 v Moravičanech.“ Byl ulit za faráře Neugebauera, zvonařem Oktávem Wintrem v Broumově.

Druhý zvon, vážící 480 kg je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému s nápisem: „Ochránce cti a obhájce práv Božích, oroduj za nás!“ Zvon byl ulit v roce 1928 za finanční podpory moravičanských farníků dílnou Oktáva Wintera v Broumově. Na zvonu v malé věži je nápis: „R. 1928 věnoval farář Jan Neugebauer.“ Žehnání zvonů provedl Leopold Prečan, arcibiskup olomoucký za přítomnosti 19 kněží z děkanátu 1. července 1928. Za 2. světové války byly kostelu odebrány všechny zvony s výjimkou „sanktusníka“, tedy i největší zvon sv. Jiří. Naštěstí a díky Bohu ho objevil ve skladišti v Praze na Maninách ředitel skladiště a moravičanský rodák pan Jiří Martinec. Po válce dal zvon dopravit do Moravičan, takže mohl být 5. července 1946 opět umístěn na věži kostela. Zvon je vysoký 1m, široký 1,5m a váží 15q. Jeho původ je v roce 1573 ale v roce 1700 byl přelit, jak o tom svědčí nápis. Nese na sobě obrazy sv. Jiří, sv. Bruna a svatých apoštolů Petra a Pavla.