Pastoračný plán farnosti Moravičany 2010

 

 

 

PASTORAČNÍ  PLÁN  FARNOSTI MORAVIČANY r. p. 2010

LEDEN

Tříkrálová sbírka

10. 01. neděle

ÚNOR

Začátek postního období

17. 02. středa

BŘEZEN

Jarní výšlap ke sv. Joséfkovi

21. 03. neděle

DUBEN

Adorace u Božího hrobu

Žehnání polím a zahradám

Adorační den farnosti

Moravičanské hody

03. 04.sobota

15. 04. čtvrtek

23. 04. pátek

25. 04  neděle

KVĚTEN

Otevírání studánek

Výroční mše sv. v Doubravici

Výroční mše sv. v Mitrovicích

01. 05. sobota

08. 05. neděle

30 .05. neděle

ČERVEN

Pouť do Křižanova

Pouť ke sv. Joséfkovi

05. 06. sobota

13. 06. neděle

ČERVENEC

Žehnání symbolů obce

Letní tábor JIŘINEK

05. 07. pondělí

bude upřesněno

SRPEN

Táboření na farním dvoře

bude upřesněno

ZÁŘÍ

Pouť na Střítež

Pouť do Fatimy

Poděkování Bohu za letošní úrodu                             

12. 09.  neděle

13. 09. – 25. 09

26. 09. neděle

ŘÍJEN

Výšlap ke sv. Františkovi

03. 10. neděle 

LISTOPAD

Dušičková pobožnost na hřbitově

Pouť děkanátu do Olomouce

01. 11. pondělí

20. 11. sobota

PROSINEC

Setkání s Mikulášem

05.  12. neděle

 

 

 

/ Změna programu vyhrazena, děkujeme za pochopení ! /

 

 

P. Mgr. Pavel Kavec CM

administrator